Facebook
Naziv: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Banija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1942 - 1947
Normativni nazivi: Antifašistička fronta žena. Okružni odbor Banija (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Do prosinca 1941. postojao je Inicijativni odbor koji je obuhvaćao teritorij okruga Karlovac i Banije. Inicijativni okružni odbor AFŽ-a za Baniju formiran je ujesen 1942 . Druga okružna konferencija AFŽ-a Banije održana je 31. kolovoza i 1. rujna 1943. u Klasniću. Treća konferencija održana je 11–12. studenoga 1944. u Glini. Nakon II. svjetskog rata Okružni odbor djeluje do 1947. godine, a niži odbori na teritoriju bivšega okruga 1949. prelaze pod Oblasni odbor AFŽ-a zagrebačke oblasti.
Sjedišta: Glina (1942 - 1947)
Djelatnost: Za vrijeme II. svjetskog rata, Okružni odbor AFŽ-a Banija politički djeluje među ženama, okupljajući ih u borbi protiv fašizma. Organizacije AFŽ-a sudjeluju u ratu u pozadini, brinući o čistoći, prehrani, obradi zemlje, djeci, bolesnicima i ranjenicima. Održavaju tečajeve opismenjavanja, izrađuju odjeću, obavljaju kurirsku službu i drugi rad, a mnoge žene i izravno sudjeluju u borbama kao pripadnice partizanskih postrojbi. Organizacija je izdavala list Banija.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu AFŽ-a nalazio se Okružni odbor s predsjednicom i tajnicom te 5 odbornica.
Stvaratelji:
Napomena o vezama: Okružni odbor AFŽ-a Banija održavao je s veze s kotarskim organizacijama AFŽ-a koordinirajući njihov rad te sa sebi nadređenim Glavnim odborom AFŽ-a Hrvatske. Održavao je i veze sa OK KPH i narodnooslobodilačkim odborima kao organima vlasti.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1236 Okružni odbor Antifašističke fronte žena Banija (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 8842
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica