Facebook
Naziv: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske za Baniju (fond)
Signatura: HR-HDA-1223
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1942 - 1947
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 9 kut.
Odgovornost: Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske za Baniju (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo Okružnog komiteta KPH za Baniju preuzeto je u Arhiv IHRPH-a 21. 10. 1965. na osnovi Odluke o predaji, sređivanju i korištenju arhivske građe SKH donesene u CK SKH 26. 04. 1962. Reorganizacijom Instituta u Hrvatski institut za povijest i pripajanjem njegovog arhivskoga odjela Hrvatskom državnom arhivu, gradivo ovoga fonda predano je u HDA 1995. po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Gradivo ratnog razdoblja sadrži prepisku OK KPH sa CK KPH, OK, KK, Banijskim partijskim rukovodstvom, ROC-om i POC-om, zapisnike sjednica OK KPH, materijale Prve, Druge i Treće okružne partijske konferencije za OK Baniju, prepisku agitpropa OK sa agitprop odjeljenjima CK KPH i KK, zapisnike kotarskih partijskih konferencija, izvještaje općinskih komiteta itd. Gradivo poslijeratnog razdoblja (1945-1947.) sadrži materijale Četvrte okružne partijske konferencije za okrug Baniju, zapisnike sastanaka biroa i plenuma OK KPH, uputstva, depeše i direktive CK KPH upućene OK KPH za Baniju, odgovore i izvještaje OK KPH za Baniju na uputstva, depeše i direktive CK KPH, uputstva, direktive i depeše OK KPH za Baniju upućene KK i MK, materijale odjeljenja i komisija Okružnog komiteta, dopise Okružnog komiteta s tijelima vlasti, društveno-političkim i društvenim organizacijama te ustanovama i pojedincima, dopise OK sa osnovnim partijskim organizacijama, zapisnike i izvještaje kotarskih i mjesnih komiteta.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Za razdoblje 1942-1945. spisi su složeni kronološki u AIHRPH. Svi dokumenti su obrađeni kao regeste u kartoteci, a inventarni brojevi pojedinačnih spisa teku u kontinuitetu od 1 do 605. Zbog zadržavanja prvobitnog reda kao i informativne vrijednosti spomenute kartoteke gradivo ovog razdoblja postoji kao zasebna serija. Gradivo Okružnog komiteta (1945-1947) zatečeno je djelomično sređeno. Godine 2012. pokrenuta je reorganizacija gradiva fonda. Izrađen je novi plan sređivanja te je uz kronološki primijenjen i tematski princip sređivanja slijedom organizacijske strukture komiteta na terenu i organizacijske strukture partijskog aparata samog Okružnog komiteta. Fond se sastoji od dvije cjeline: 1. Okružni komitet KPH za Baniju u ratnom razdoblju 1942-1945. 2. Okružni komitet KPH za Baniju u poslijeratnom razdoblju 1945-1947.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM 28/96-105. U zbirci mikrofilmova ZM 28 snimljeni su fondovi CK SKH, Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku, oblasni, okružni i kotarski komiteti KPH iz razdoblja 1941-1945. Mikrofilmovi su preuzeti iz Arhiva IHRPH. Iako se radi o fondovima više stvaralaca, snimani su kao jedinstvena zbirka pod zajedničkim brojem zato što fondovi nisu bili međusobno razgraničeni i čuvali su se kao jedna cjelina.
Jezici: hrvatski
Pisma: ćirilica (srpska) ; latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5110
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica