Facebook
Naziv: Kotarski komiteti Komunističke partije Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1821
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 3.50 d/m
Tehničke jedinica: 35 kut.
Odgovornost: Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (sakupljač)
Kotarski komiteti Komunističke partije Hrvatske (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda prikupljeno je preko Historijskog odjeljenja CKKPH i u Arhivu IHRPH. Preuzeto je u Hrvatski državni arhiv 1995. prilikom pripajanja tog arhiva Hrvatskom državnom arhivu.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži fragmentarno sačuvano gradivo 119 kotarskih komiteta KPH iz ratnog razdoblja: Zagreb, Dugo selo, Sveti Ivan Zelina, Krapina, Zlatar, Klanjec, Pregrada, Varaždin, Ludbreg, Prelog, Čakovec, Ivanec, Novi Marof, Bjelovar, Sveti Ivan Žabno, Križevci, Đurđevac, Koprivnica, Dubrava, Garešnica, Virovitica, Daruvar, Grubišno polje, Nova Gradiška, Pakrac, Slavonska Požega, Novska, Osijek, Vinkovci, Vukovar, Valpovo, Našice, Donji Miholjac, Podravska Slatina, Slavonski Brod, Đakovo, Županja, Andrijevci, Velika Gorica, Pisarovina, Žumberak, Samobor, Jaska, Sisak, Dvor, Glina, Petrinja, Kostajnica, Slunj, Bosiljevo, Karlovac, Veljun, Vojnić, Vrginmost, Plaški, Cazin, Gračac, Gospić, Udbina, Donji Lapac, Brinje, Korenica, Otočac, Perušić, Delnice, Vrbovsko, Čabar, Fužine, Ogulin, Sušak, Kraljevica, Krk, Crikvenica, Flak, Senj, Rab-Pag, Rab, Pag, Buzet, Motovun, Buja, Umag, Kras, Pula, Pazin, Labin, Tinjan, Rovinj, Žminj, Kastav, Lovran, Čepić, Opatija, Zadar, Preko, Biograd, Benkovac, Šibenik, Vodice, Kistanje, Knin, Drniš-Promina, Vrlika, Solin, Trogir, Sinj, Muć, Omiš, Hvar, Vis-Lastovo, Brač-Šolta, Makarska, Vrgorac, Imotski, Metković, Korčula, Konavle, Dubrovnik, Pelješac-Mljet
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Za razdoblje 1941-1945. spisi su u AIHRPH složeni kronološki. Svi dokumenti su obrađeni kao regesti u kartoteci. Sumarni popis prilaže se u obliku tablice a nalazi se u inventaru.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: U potpunosti je dostupno javnosti.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Mikrofilmirano na nezapaljivoj podlozi: ZM 28/1-18.
U zbirci mikrofilmova ZM 28 snimljeni su fondovi CK SKH, Povjerenstvo CK KPH za sjevernu Hrvatsku, oblasni, okružni i kotarski komiteti KPH iz razdoblja 1941-1945. (ukupno 261 mikrofilm). Mikrofilmovi su preuzeti iz Arhiva IHRPH. Iako se radi o fondovima više stvaralaca, snimani su kao jedinstvena zbirka pod zajedničkim brojem, zato što fondovi nisu bili međusobno razgraničeni i čuvali su se kao jedna cjelina.
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1220: Savez komunista Hrvatske.Centralni komitet
Napomena o dopunskim izvorima: S obzirom da su kotarski komiteti KPH po hijerarhiji potpadali pod nadležnost okružnih komiteta, a iznad njih i oblasnih komiteta, dopunski izvori su također i oni okružni i oblasni komiteti KPH pod čiju nadležnost potpada određeni kotarski.
Identifikator: HR-HDA/AJ 55612
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica