Facebook Slike
Naziv: Materijali I. zemaljske konferencije AFŽ-a Jugoslavije (predmet)
Signatura: HR-HDA-1722-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-1/1
Razdoblje: 1942 -
Opća napomena: Uz glavnu signaturu postoje i dodatne AFŽ-1/1 a-d koje se vode uz glavnu.
Identifikator: HR-HDA/AJ 119339