Facebook
Naziv: Okružni odbor Antifašističke fronte žena za Liku (fond)
Signatura: HR-HDA-1874
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.03 d/m
Tehničke jedinica: 0.30 kut.
Odgovornost: Okružni odbor Antifašističke fronte žena za Liku (stvaratelj) (1942 - 1947)
Povijest jedinice: Gradivo je od stvaratelja preuzeo Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske. HDA je došao u posjed toga gradiva po službenoj dužnosti 1995. nakon pripajanja Arhiva Instituta za suvremenu povijest (Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, danas Hrvatski institut za povijest). Tom prilikom preuzeti su svi fondovi i zbirke AISP-a (knjiga akvizicija br. 52/1995). Gradivo okružnih odbora AFŽ-a u početku je činilo zajednički fond 1236. Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske. Okružni odbori. Od 2006. gradivo okružnih odbora izdvojeno je u zasebne fondove (Okružni odbor AFŽ-a Banija, Okružni odbor AFŽ-a Biokovsko-neretvanski, Okružni odbor AFŽ-a Bjelovar, Okružni odbor AFŽ-a Daruvar, Okružni odbor AFŽ-a Dubrovnik, Okružni odbor AFŽ-a za Gorski kotar, Okružni odbor AFŽ-a za Hrvatsko primorje, Okružni odbor AFŽ-a Karlovac, Okružni odbor AFŽ-a Knin, Okružni odbor AFŽ-a za Liku, Okružni odbor AFŽ-a Pokuplje, Okružni odbor AFŽ-a Slavonski Brod, Okružni odbor AFŽ-a za Srednju Dalmaciju, Okružni odbor AFŽ-a Šibenik, Okružni odbor AFŽ-a Zadar).
Sadržaj jedinice: Gradivo je znatnim dijelom fragmentarno, osobito nedostaje gradivo iz 1942. Čine ga tekst predavanja za Dan žena, poziv na takmičenje u žetvi Okružnom odboru AFŽ-a Karlovac, neki materijali za II. i III. okružnu konferenciju AFŽ-a za Liku, pregledi rada žena te spisi kotarskih odbora (Gospić, Gračac, Korenica, Plaški).
Izlučivanju: Izlučivanje gradiva nije obavljano. Zbog fragmentarnosti i vrijednosti gradiva svi spisi su predviđeni za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno u Arhivu IHRPH kronološkim slaganjem spisa i izrađena kartoteka s regestima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM-110/9
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1874/AI - 1 Okružni odbor Antifašističke fronte žena za Liku (analitički inventar)
HDA-1874/KT - 1 Okružni odbor Antifašističke fronte žena za Liku (kartoteka)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5749
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica