Facebook Slike
Naziv: Zahtjev Kotarskog komiteta KPH Gospić Kotarskom odboru AFŽ-a Gospić za oživljavanje rada AFŽ-a (predmet)
Signatura: HR-HDA-1874-10
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-12/1506
Razdoblje: 1943 -
Identifikator: HR-HDA/AJ 116355