Facebook
Naziv: Okružni odbor Antifašističke fronte žena za Liku
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1942 - 1947
Normativni nazivi: Antifašistička fronta žena. Okružni odbor za Liku (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest:

Početkom prosinca 1941. odlukom OK KPH za Liku formiran je Inicijativni okružni odbor AFŽ-a za Liku. Dana 15. rujna 1942. u Šalamuniću je održana Prva okružna konferencija na kojoj je izabran Okružni odbor. Druga okružna konferencija održana je 31. listopada 1943. u Krbavici (Korenica), a Treća 4–5. studenoga 1944. u Srednjoj Gori (Udbina).

Sjedišta: Korenica (1942 - 1947)
Djelatnost:

Za vrijeme II. svjetskog rata, Okružni odbor AFŽ za Liku politički djeluje među ženama, okupljajući ih u borbi protiv fašizma. Organizacije AFŽ-a sudjeluju u ratu u pozadini, brinući o čistoći, prehrani, obradi zemlje, djeci, bolesnicima i ranjenicima. Održavaju tečajeve opismenjavanja, izrađuju odjeću, obavljaju kurirsku službu i drugi rad, a mnoge žene i izravno sudjeluju u borbama kao pripadnice partizanskih postrojbi. Organizacija je izdavala list "Žena u borbi" koji je, nakon što je GO AFŽ Hrvatske počeo izdavati list s istim imenom, preimenovan u "Lička žena u borbi".

Unutarnji ustroj / genealogija:

Inicijativni Okružni odbor imao je 8 članica na čelu s predsjednicom i tajnicom. Okružni odbor, izabran na Prvoj okružnoj konferenciji, imao je 16 članica na čelu s predsjednicom i tajnicom. Ljeti 1943. u Okružnom odboru bilo je 12 članica od kojih je njih 7 činilo Izvršni odbor. Sastav Okružnog odbora izabranog na II. okružnoj konferenciji nije poznat. Okružni odbor izabran na III. okružnoj konferenciji imao je 85 članica.

Stvaratelji:
Napomena o vezama: Okružni odbor AFŽ-a za Liku održavao je s veze s kotarskim organizacijama AFŽ-a koordinirajući njihov rad, s Glavnim odborom AFŽ Hrvatske i OK KPH za Liku.
Identifikator: HR-HDA/S - 8850
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica