Facebook Slike
Naziv: Dio referata na konferenciji (predmet)
Signatura: HR-HDA-1874-3
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-12/1499
Razdoblje: 1943 -
Sadržaj jedinice: AFŽ-12/1499a: Pozdrav CK KPH s II. okružne konferencije AFŽ-a za Liku
Opća napomena: Uz glavnu signaturu postoji i dodatna AFŽ-12/1499a koja se vodi uz glavnu.
Identifikator: HR-HDA/AJ 116347