Facebook Slike
Naziv: Pregled rada organizacije AFŽ-a u Lici (predmet)
Signatura: HR-HDA-1874-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-12/1500
Razdoblje: 1943 -
Identifikator: HR-HDA/AJ 116348