Facebook Slike
Naziv: Izvještaj Kotarskog odbora AFŽ-a Donji Lapac o situaciji na terenu (predmet)
Signatura: HR-HDA-1874-7
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-12/1503
Razdoblje: 1944 -
Sadržaj jedinice: AFŽ-12/1503a: Pismo Okružnog odbora AFŽ-a za Liku Kotarskom odboru AFŽ-a Donji Lapac s uputama za provođenje predkongresnih priprema; AFŽ-12/1503b: Dio diskusije na III. okružnoj konferenciji AFŽ-a za Liku
Opća napomena: Uz glavnu signaturu postoje i dodatne AFŽ-12/1503 a-b koje se vode uz glavnu.
Identifikator: HR-HDA/AJ 116351