Facebook Slike
Naziv: Poziv Okružnom odboru AFŽ-a Karlovac na takmičenje u žetvi (predmet)
Signatura: HR-HDA-1874-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-12/1498
Razdoblje: 1943 -
Identifikator: HR-HDA/AJ 116346