Facebook Slike
Naziv: Tablični podaci o radu žena kroz NOB na kotarima Korenica, Donji Lapac, Otočac, Brinje i Perušić (predmet)
Signatura: HR-HDA-1874-9
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-12/1505
Razdoblje: 1945 -
Identifikator: HR-HDA/AJ 116354