Facebook
Naziv: Palatin Ugarske
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1001 - 1848
Normativni nazivi: Palatin Ugarske (hrvatski)
Povijesni nazivi: Palatinus Regni Hungariae (1001 - 1848) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Ustanova palatina javlja se nakon 10. st., u svojstvu predstojnika kraljevske kurije. Od 12. st. postaje predstavnik kraljeve nazočnosti na sudu te župan nekoliko županija. Ugarski sabor donio je zaključak (1455. i 1456.), kojim je palatinu jamčio položaj kraljevog predstavnika. Tako je palatin od 15. st. bio kraljev namjesnik, a njegova je uloga ojačala nakon 1526. Od polovice 15. st. imao je pravo darovati kraljeve posjede, ali uz neka ograničenja. Tijekom Osmanlijske vlasti palatin je stolovao u Pragu i Beču. Birao ga je Ugarski sabor, a potvrđivao kralj.
Sjedišta: Budim ; Beč ; Prag
Djelatnost: Palatin je predsjedao Ugarskim namjesničkim vijećem i Ugarskim saborom, te zapovijedao kraljevinskom vojskom. Od vremena Habsburgovaca razvila se praksa da palatin ima pravo darivati posjede, ali uz određena ograničenja: smio je podijeliti dobro od najviše 32 kmetska selišta i to samo plemićima te je jednu te istu osobu smio darovati samo jednom. Dobra koja je palatin smio darovati nisu bila pod stvarnom vlašću kraljevskom fiska, već se radilo o dobrima koja su po pravu pripadala kruni.
Unutarnji ustroj / genealogija: Zamjenik palatina bio je vicepalatin, koji je stolovao u Pešti. Početkom 14. st. kratko je vrijeme stolovao u Budimu, gdje je bio veliki župan Peštanske županije i sudac srednjem plemstvu.
Stvaratelji: (1723 - 1848)
Identifikator: HR-HDA/S - 9125
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica