Facebook
Naziv: Ugarski palatin. Hrvatsko-slavonski spisi (fond)
Signatura: HR-HDA-14
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Palat. (hrvatski)
Razdoblje: 1809 - 1848
Arhivske jedinica: 0.71 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 7 kut.
Odgovornost: Palatin Ugarske (stvaratelj) (1809 - 1848)
Povijest jedinice: Gradivo (prijepisi) nastali tijekom restitucije arhivskog gradiva iz Mađarske 1851. Gradivo je od Josipa Kovačića, arhivara Kraljevine Ugarske, preuzeo hrvatski poslanik Juraj Kontić.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda čine prijepisi izvornog gradiva i izvornici nastali u kancelariji palatina, a tiče se Kraljevina Hrvatske i Slavonije iz sljedećih područja: Ugarski sabor (Diaetalia), Financijskog odsjeka (Financialia), insurekcije (Insurrectionalia), namjesništva (Locumtenetialia), vojne akademije Ludovicea-e, osnutka muzeja, opće uprave, arhiva te gradiva koje nije nastalo u palatinovoj kancelariji, a tiče se Kraljevina.
Izlučivanju: Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo (prijepisi i izvornici) imaju izvornu signaturu kancelarije palatina, uz tekući broj numeratora koji je naknadno stavljen.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Signature snimaka: Z-259 (ZM 7/25); Z-971 (ZM 16/1) - Z-978 (ZM 16/8).
Jezici: latinski ; njemački ; mađarski ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-14/V - 1 Spisi palatina (vodič)
Restauracija: Restauracija nije provedena
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1: Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Registraturna pomagala: Elenh (kom. 1)
Napomena o dopunskim izvorima: Izvorno gradivo se čuva u Mađarskom državnom arhivu: H-MOL-N 24 (Opći spisi palatina).
Identifikator: HR-HDA/AJ 3994
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica