Facebook
Naziv: Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (fond)
Signatura: HR-HDA-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: HS, Cong. (hrvatski)
Alternativni nazivi: Hrvatski sabor (hrvatski)
Razdoblje: 1557 - 1848
Arhivske jedinica: 17.50 d/m
Tehničke jedinica: 157 knj. ; 109 kut.
Odgovornost: Sabor Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (stvaratelj) (1557-1848)
Povijest jedinice: Gradivo nastalo djelatnošću Sabora čuvalo se zajedno sa spisima Banske kancelarije, prabilježnika, Banskog stola, prisegnutih bilježnika Banskog stola, različitih kraljevskih komisija te spisa županija prije njihove regulacije. Antun Delpini je 1791. sastavio nacrt sređivanja Arhiva Kraljevine. Prema tom nacrtu, spisi Sabora su trebali biti sređeni po sljedećim serijama: 1. Spisi saborskih sjednica, u koje je Delpini uvrstio i spise Kraljevinskih konferencija; 2. Spisi koji su se odnosili na zasjedanja Ugarskog sabora, 3. Različiti spisi (tj. oni spisi koji se nisu mogli uvrstiti u niti jednu od predloženih serija (uključivši i one Banske kancelarije, prabilježnika, spise županija, kraljevinskih komisija te Banskog stola i istraga njegovih bilježnika). Delpini je također odredio da se spisi imaju signirati te da se za njih imaju izraditi popisi (tj. elenhi spisa). Svaki je spis trebao dobiti ovakvu signaturu: znak koji bi označavo elenh u kojem je zabilježen, zatim godinu te broj. Ovaj je broj bio tekući broj, jer je Delpini naveo kako se spisi imaju složiti kronološkim redom. Elenhi su morali sadržavati za svaki spis imena osoba i mjesta koja su u spisu spomenuta, kao i čin opisan u njemu. Ban je 1791. odredio Matiju Mihanovića, otpravnika Banskog stola, i Antuna Delpinija da popišu spise Sabora. Delpinija je kasnije naslijedio Ivan Zrnčić. Delpini i Mihanović su do kraja 1792. tematski razdvojili sve spise koje su mogli pronaći, osim neke turske korespondencije, jer ju nisu znali pročitati. Također su počeli s njihovim popisivanjem, tj. izradom elenha. Mihanović i Zrnčić su u slijedeće dvije godine posložili saborske spise (1562-1792) u 81 fascikl te su napravili elenh. Kasnije su posao sređivanja novijih spisa nastavili arhivari Kraljevine.
Sadržaj jedinice: Fond se najvećim dijelom sastoji od spisa vezanih uz održavanje saborskih sjednica i rješavanja poslova iz nadležnosti Sabora u poslovima uprave, financija, pravosuđa i obrane (kraljevske naredbe, izvješća podređenih tijela uprave, ubiranje kraljevinskog poreza, podjeljivanje indigenata i potvrđivanja plemićkog položaja, spisi saborskih odbora i povjerenstava i dr.), dok se manji dio odnosi na spise vezane uz ustroj Sabora i njegovog odnosa spram Ugarskog sabora (izbor poslanika na Ugarski sabor, potešćice i zahtjevanja Staleža i Redova Kraljevina te izvješća poslanika po završetku zasjedanja Ugarskog sabora). Uz spise sjednica nalaze se i Zaključci Sabora Kraljevinâ te Zaključci i Dnevnici Ugarskog sabora.
Izlučivanju: Gradivo zbog svoje vrijednosti nije izlučivano. Trajno čuvanje
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: spisi ; isprave ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je podijeljeno na serije sukladno vrsti gradiva: Zaključci Sabora te spisi koji su podijeljeni na serije kako su bile uređene krajem 18. stoljeća: Spisi sjednicâ Sabora, Predstavke, Različiti spisi kojima je kao posebna serija pridruženo gradivo Sabora 1848. Gradivo Ugarskog sabora podijeljeno je po vrsti gradiva na Zaključke i Dnevnike Ugarskog sabora.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Zaštitno su snimljena registraturna pomagala, zaključci Hrvatskog sabora i spisi u kutijama br.30 - 78, 210 - 236. Signature snimaka: Z-235 (ZM 7/1) - Z-236 (ZM 7/2); ZM 10/226 (Z-765) - ZM 10/245 (Z-784), ZM 10/247 (Z-786) - ZM 10/258 (Z-797); ZM 10/259 (Z-798) - ZM 10/264 (Z-804).
Jezici: latinski ; njemački ; francuski ; engleski ; hrvatski ; mađarski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-1/P - 1 Sabor Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije 1848 (popis)
HDA-1/V - 2 Sabor Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (vodič)
Restauracija: Restauriranje provedeno djelomično.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 2: Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Povlastice Kraljevina Dalmacije Hrvatske i Slavonije
HR-HDA- 9: Konferencije Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
HR-HDA- 10: Ban Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Literatura: Šišić, Ferdo. Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (Hrvatski saborski spisi), I. svezak (1523. - 1536.), Zagreb : s.n., 1912,
Šišić, Ferdo. Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (Hrvatski saborski spisi), II. svezak (1537. - 1556.), Zagreb: 1915,
Šišić, Ferdo. Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (Hrvatski saborski spisi), III. svezak (1557. - 1577.), Zagreb : 1916,
Šišić, Ferdo. Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (Hrvatski saborski spisi), IV. svezak (1578. - 1608.), dodatak (1573. - 1605.), Zagreb : 1917,
Šišić, Ferdo. Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (Hrvatski saborski spisi), V. svezak (1609. - 1630.), dodatak (1570. - 1628.), Zagreb : 1912,
Kolanović, Josip; priredili za tisak: Iveljić, Iskra; Kolanović, Josip; Stančić, Nikša (ur.). Hrvatski državni sabor 1848. sv. 1 , Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2001,
Kolanović, Josip (ur.); Iveljić, Iskra; Kolanović, Josip; Stančić, Nikša (pri.). Hrvatski državni sabor 1848. Svezak 2, Zagreb: Hrvatski državni arhiv i FF Press, 2007,
Kolanović, Josip (ur.); Kolanović, Josip; Lazanin, Sanja; Marjanić, Danijela (pri.). Hrvatski državni sabor 1848. Svezak 3, Zagreb: Hrvatski državni arhiv i FF Press 2008,
Buturac, J.; Stanisavljević, M.; Sučić, R.; Šojat, V.; Zmajić, B. (pri.). Zaključci Hrvatskog sabora I (1631-1693) , Zagreb : Državni arhiv NR Hrvatske, 1958,
priredili : Buturac, Josip; Stanisavljević, Mirko; Sučić, Ranko; Šojat, Vesna; Zmajić, Bartol. Zaključci Hrvatskog sabora II (1693-1713) , Zagreb : Državni arhiv NR Hrvatske, 1958,
Josip, Buturac; Ranko, Sučić; Vesna, Šojat (pri.). Zaključci Hrvatskog sabora III (1714-1735), Zagreb : Državni arhiv NR Hrvatske, 1961,
Buturac, Josip; Filipović, Ivan; Križman, Mate; Sučić, Ranko; Šojat, Vesna (pri.). Zaključci Hrvatskog sabora IV (1735-1743) , Zagreb : Arhiv SR Hrvatske, 1964,
Filipović, Ivan; Hrg, Metod; Križman, Mate; Šojat, Vesna (pri.). Zaključci Hrvatskog sabora IX (1774-1807) , Zagreb : Arhiv Hrvatske,1974,
Buturac, Josip; Filipović, Ivan; Križman, Mate; Šojat, Vesna (pri.). Zaključci Hrvatskog sabora V (1743-1749) , Zagreb : Arhiv SR Hrvatske, 1966,
Buturac, Josip; Filipović, Ivan; Križman, Mate; Šojat, Vesna (pri.). Zaključci Hrvatskog sabora VI (1749-1753), Zagreb : Arhiv Hrvatske, 1968,
Buturac, Josip; Filipović, Ivan; Hrg, Metod; Križman, Mate; Pandžić, Miljenko; Šojat, Vesna (pri.). Zaključci Hrvatskog sabora VII (1753-1758), Zagreb, Arhiv Hrvatske, 1970,
Filipović, Ivan; Hrg, Metod; Križman, Mate; Šojat, Vesna (pri.). Zaključci Hrvatskog sabora VIII (1759-1773) , Zagreb : Arhiv Hrvatske, 1971,
Filipović, Ivan; Hrg, Metod; Kolanović, Josip; Križman, Mate; Šojat, Vesna (pri.). Zaključci Hrvatskog sabora X (1808-1814) , Zagreb : Arhiv Hrvatske, 1975,
Hrg, Metod; Kolanović, Josip; Križman, Mate; Šojat, Vesna (pri.). Zaključci Hrvatskog sabora XI (1825-1832), Zagreb : Arhiv Hrvatske, 1976,
Barbarić, Josip; Kolanović, Josip; Križman, Mate; Lukinović, Andrija; Šojat, Vesna (pri.). Zaključci Hrvatskog sabora XII (1833-1847) , Zagreb : Arhiv Hrvatske, 1980,
Identifikator: HR-HDA/AJ 3981
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica