Facebook
Naziv: Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Povlastice Kraljevina Dalmacije Hrvatske i Slavonije (fond)
Signatura: HR-HDA-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: HS, Priv. (hrvatski)
Alternativni nazivi: Privilegije (hrvatski)
Razdoblje: 1350 - 1763
Arhivske jedinica: 0.51 d/m
Tehničke jedinica: 197 kom. ; 1 knj.
Odgovornost: Ritter Vitezović, Pavao (stvaratelj) (1705)
Sabor Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (začetnik)
Povijest jedinice: Slavonsko plemstvo je 1546. odlučilo pohraniti povlastice Kraljevine u posebnu škrinju te istu predati u pohranu u sakristiju zagrebačke katedrale. Sabor je 1629. donio odluku da se povlastice popišu. Posao je bio dovršen 1643. te su povlastice bile pohranjene u novu škrinju (Škrinja povlastica). Početkom 18. stoljeća (1705.) Pavao Ritter - Vitezović poklonio je Kraljevinskom arhivu 55 isprava vezanih uz djelatnost vojnog zapovjednika Ivana Katzianera (1530. - 1531.)koje su također bile pohranjene u Škrinju povlastica. Sabor je donio zaključak 1763. da se povlastice trebaju ponovo popisati, a da se Škrinja prenese u Kraljevinsku kuću, za što je imenovan poseban odbor. Odbor je 1764. sastavio novi, konačni, popis povlastica. Ravnatelj Zemaljskog arkiva, Ivan Bojničić, preuzeo je od bana Khuena Hedervaryja ključeve Škrinje povlastica 1894. te je istu obnovio, a spise, koji su se u njoj nalazili, obradio. Rezultat njegovog rada jest popis gradiva po kronološkom redu (za razliku od popisa iz 1764. u kojem postoje odstupanja zbog mjestimice krivo odčitanih datuma), uz zadržavanje postojećeg redoslijeda gradiva. Kasnije su (možda za Emilija Laszowskog) pojedine isprave bile izdvojene i prebačene u Zbirku srednjovjekovnih isprava (HR-HDA-877). Arhivist Irena - Marija Vojvodić je 2002. izradila popis gradiva koji sadrži sljedeće elemente opisa: signatura; količina listova i vrsta podloge; postojanje i vrsta pečata; smještaj (broj ladice u ormaru - ladičaru); opaska o restauriranosti svakog pojedinog spisa.
Sadržaj jedinice: Gradivo se može podijeliti u tri skupine (serije). Prvu skupinu čine povlastice Kraljevine, koja se sastoji od povlastica koje su kraljevi podijeljivali Kraljevini Slavoniji i potvrde prije podijeljenih povlastica, u izvorniku ili prijepisu. Osim povlastica, u ovu su skupinu ubrojene kraljevske odluke, nalozi te spisi pravnog karaktera (parnice, pogodbe i tome slično). Drugu skupinu čine pisma upućena Ivanu Katzianeru, vrhovnog zapovjednika pomoćne vojske u Hrvatskoj i Slavoniji, od strane banova Ivana Torkvata Karlovića, Franje Batthyanyja, zatim Petra Kružića, zagrebačkog biskupa Šimuna i drugih. Treća se skupina sastoji od spisa koji sadržajno pripadaju drugoj seriji, ali su bili naknadno uloženi u ovaj fond te stoga čine zasebnu seriju.
Izlučivanju: Gradivo zbog svoje vrijednosti nije izlučivano. Trajno čuvanje
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: isprave ; spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je složeno prema redoslijedu koji je ustanovilo saborsko povjerenstvo za popisivanje povlastica Kraljevina 1764. godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Registraturno pomagalo je mikrofilmirano, dok je preostalo gradivo fonda digitalno snimljeno. Signatura snimka: Z-235 (ZM 7/1)
Jezici: latinski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-2/V - 1 Povlastice Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (vodič)
Restauracija: Restauracija provedena u cijelosti
Identifikator: HR-HDA/AJ 3982
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica