Facebook
Naziv: Povlastice Kraljevina (serija)
Signatura: HR-HDA-2-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1350 - 1763
Arhivske jedinica: 145 kom
Sadržaj jedinice: Povlastice koje su kraljevi podijeljivali Kraljevini Slavoniji i potvrde prije podijeljenih povlastica, u izvorniku ili prijepisu. Osim povlastica, gradivo ove serije se sastoji od kraljevskih odluka i naredbi, banskih naloga te spisa pravnog karaktera (parnice, pogodbe i tome slično), zatim saborskih zaključaka te isprava vezanih uz ubiranje poreza i naplate crkvene desetine.
Vrste medija: Pergamena ; Papir
Vrste građe: isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološkim redom koji je uspostavljen prilikom popisivanja povlastica 1764.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: latinski
Pisma: latinica - gotica ; latinica (humanistika)
Identifikator: HR-HDA/AJ 30866
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica