Facebook Slike
Naziv: Prijepis Čazmanskog kaptola isprave kojom je kraljica Marija potvrdila Zlatnu bulu Andrije II. (komad)
Signatura: HR-HDA-2-1-2
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Povijesni nazivi: Andreae Secundi Decretum per Ludovicum Primum 1351., per Mariam 1384. confirmatum, per Capitulum Chasmense 1424. transumptum (latinski)
Alternativni nazivi: Zlatna bula Andrije II. (hrvatski)
Druge oznake: Stara signatura: Nr. 2 (Archivum Regni)
Razdoblje: 10.10.1424 -
Tehničke jedinica: 1 list
Odgovornost: Andrija II. Arpadović (stvaratelj) (1222) ((Autor izvorne isprave))
Čazmanski kaptol (stvaratelj) (10.10.1424.) ((Autor ovjerovljenog prijepis))
Marija Anžuvinska (stvaratelj) (22.06.1384.) ((Autorica potvrde Andrijine isprave))
Ludovik I. Anžuvinac (stvaratelj) (1351.) (Autor potvrfe Andrijine isprave)
Povijest jedinice: Prijepis Čazmanskog kaptola potvrdnice Zlatne bule Andrije II. spomenut je u popisu povlastica, sloboda i ostalih prerogativa Kraljevine Slavonije iz 1630., pod rednim brojem 2. U najstarijem popisu, nastalom oko 1505. godine, nije zabilježena (već je zabilježena Povlastica pod rednim brojem 1, danas u HR-HDA-877-101).
Sadržaj jedinice: Čazmanski kaptol izdaje ovjereni prijepis isprave Andrije II., potvrđenu od Ljudevita Anžuvinca 1351. i kraljice Marije 1384.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Pergamena
Dimenzija (VxŠ): 529 x 694 milimetar
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: latinski
Pisma: latinica - gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Pergamena je oštećena na uzdužnim pregibima te nedostaju dijelovi teksta. Viseći pečat otpao. Tekst isprave mjestimice izblijedio.
Restauracija: Restauriranje provedeno
Opća napomena: Viseći pečat otpao
Identifikator: HR-HDA/AJ 64601
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica