Facebook Slike
Naziv: Kraljica Marija potvrđuje Zlatnu bulu Andrije II. (komad)
Signatura: HR-HDA-2-1-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Povijesni nazivi: Articuli Andreae Secundi Hyerosolinitani prout in Corpore Iuris continentur, per Ludovicum 1mi 1351, per Mariam vero 1384. confirmati (latinski)
Alternativni nazivi: Zlatna bula Andrije II. (hrvatski)
Druge oznake: Stara signatura: Nr. 1 (Archivum Regni)
Stara signatura: DMV 101 (Arhiv Hrvatske)
Razdoblje: 22.06.1384 -
Tehničke jedinica: 1 list
Odgovornost: Marija Anžuvinska (stvaratelj) (22.06.1384.) (autorica potvrde Andrijine isprave)
Andrija II. Arpadović (stvaratelj) (1222) (autor izvorne isprave)
Povijest jedinice: Isprava je navedena već u najstarijem sačuvanom popisu povlastica s početka 16. stoljeća. U popisu iz 1630. je navedena pod brojem 3, a u popisu iz 1764. pod rednim brojem 1. U prvoj polovici 20. stoljeća bila je izdvojena iz ovog fonda i pridružena Zbirci srednjovjekovnih isprava (HR-HDA-877) sa signaturom DMV 101. Prilikom obrade fonda 2009., isprava je ponovo vraćena u ovaj fond.
Sadržaj jedinice: Kraljica Marija potvrđuje tzv. "Zlatnu bulu" Andrije II. kojom je Andrija II. u 31 zaključku donio odredbe kojim se ograničavala kraljevska vlast i moć velikaša. neki od najvažnijih zaključaka jesu sljedeći: zaštita plemića od nasilnog utamničenja ili gubitka posjeda bez sudske presude; posjedi koji su bili zasluženo stečeni, nisu se smjeli oduzeti; regulirana je vlast palatina i kraljevskih sudaca; crkvena desetina se nije smjela plaćati u novcu (srebru), već u vinu ili usjevima. Nadalje, bilo je određeno da se kunovina ubire na način koji je ustanovio kralj Koloman. Također je bilo određeno da palatin, ban, župani i kraljevski suci ne smiju odjednom obnašati više od jedne dužnosti.
Vrste medija: 1 Pergamena
Vrste građe: 1 isprave
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Pergamena
Dimenzija (VxŠ): 680 x 500 milimetar
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: latinski
Pisma: latinica - gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Pergamena u cijelosti sačuvana. Viseći pečat otpao, ostale samo vrpce. Tekst isprave mjestimice izblijedio.
Restauracija: Restauracija provedena
Identifikator: HR-HDA/AJ 76723