Facebook Slike
Naziv: Potvrda ranije povlastice kralja Žigmunda o banovoj sudbenosti nad stanovnicima Kraljevine Slavonije (komad)
Signatura: HR-HDA-2-1-8
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Alternativni nazivi: Confirmationales Sigismundi Regis praemissi Ludovici 1mi Regis Privilegii sibi in specie exhibiti transumptae per eundem Regem anno 1402 (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Nr. 8 (Archivum Regni)
Razdoblje: 01.10.1402 - (01.10.1402. Požun (datum prijepisa); 31.05.1395. Budim (datum izvorne isprave))
Tehničke jedinica: 1 list
Odgovornost: Žigmund Luksemburški (stvaratelj) (31.05.1395.) (Autor izvorne isprave)
Žigmund Luksemburški (stvaratelj) (01.10.1402.) (Autor potvrde ranije izdane isprave)
Povijest jedinice: Isprava je zabilježena već u najstarijem popisu isprava s početka 16. stoljeća te u popisu nastalom radom saborskog povjerenstva 1764. pod rednim brojem 8.
Sadržaj jedinice: Kralj Žigmund je, na molbu Pavla od Zrina i svih plemića Kraljevine Slavonije, ovjerio svoju ranije izdatu potvrdu povlastice Ludovika I. svojim novim tajnim pečatom. Raniju potvrdu povlastice je kralj Žigmund potvrdio na zahtjev predstavnika plemića Kraljevine Slavonije, Ivana, sina Čupora, i Stjepana od Voćina (Athyna), povlasticu kralja Ludovika I. temeljem kojeg su stanovnici Kraljevine Slavonije podvrgnuti isključivo sudbenosti bana, a ne sudu s druge strane rijeke Drave. Naime, tek ako bi osoba bila nezadovoljna presudom bana (ili njegovog zamjenika), bila bi pozvana pred Kraljevski sud, uz banovu nazočnost.
Vrste medija: Pergamena
Vrste građe: 1 isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Pergamena
Dimenzija (VxŠ): 253 x 352 milimetar
Mjesto nastanka: Požun
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: latinski
Pisma: latinica - gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Pečat pod papirom na prednjoj strani otpao, preostali komadi voska. Pergamena u cijelosti očuvana.
Restauracija: Restauracija provedena.
Identifikator: HR-HDA/AJ 65056
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica