Facebook Slike
Naziv: Kralj Ludovik I. potvrđuje svoju povlasticu iz 1359. s dodatkom odredbe o novom kraljevskom pečatu (komad)
Signatura: HR-HDA-2-1-7
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Alternativni nazivi: Ludovici de 1359. transumptum 1391 (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Nr. 7
Razdoblje: 03.11.1391 -
Tehničke jedinica: 1 list
Odgovornost: Ludovik I. Anžuvinac (stvaratelj) (30.08.1359.) (Autor izvorne isprave)
Ludovik I. Anžuvinac (stvaratelj) (25.02.1364.) (Autor potvrde ranije izdane isprave)
Zagrebački kaptol (stvaratelj) (03.11.1391) (Autor ovjerovljenog prijepisa)
Povijest jedinice: Isprava je zabilježena u najstarijem popisu povlastica, nastalom oko 1505. godine, četvrta po redu. U popisu nastalom radom saborskog povjerenstva 1764. isprava je zabilježena pod rednim brojem 7.
Sadržaj jedinice: Zagrebački kaptol, na molbu Pavla, sina Andrije od Blizne izdaje ovjerovljeni prijepis Ludovikove potvrde povlastice Ludovika I. kojom se stanovnici Kraljevine Slavonije izuzimaju od poziva na sud Kraljevske kurije, ili bilo kojeg drugog stranog suda s druge strane rijeke Drave, osim u nazočnosti bana, ili nekog od prelata ili baruna kao osoba osobne kraljeve nazočnosti. Potvrda povlastice sadrži i odredbu kralja Ludovika I. o upotrebi novog kraljevskog pečata, budući da je prijašnji bio uništen.
Vrste medija: 1 Pergamena
Vrste građe: 1 isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Pergamena
Dimenzija (VxŠ): 231 x 409 milimetar
Mjesto nastanka: Zagreb
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: latinski
Pisma: latinica - gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Pečat pod papirom na poleđini otpao. Pergamena u cijelosti očuvana.
Restauracija: Restauriranje provedeno
Identifikator: HR-HDA/AJ 64857
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica