Facebook Slike
Naziv: Izvješće Zagrebačkog kaptola banu Nikoli o mjestima u Kraljevini Slavoniji u kojima se nepravedno utjeruje porez (komad)
Signatura: HR-HDA-2-1-4
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Povijesni nazivi: Relatoriae Capituli Zagrabiensis super tributis in Sclavonia exigi solitis, Nicolao Bano facta (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Nro 4to (Archivum Regni)
Razdoblje: 18.05.1349 -
Tehničke jedinica: 1 list
Odgovornost: Nikola Gorjanski (stvaratelj) (29.04.1349.) (Autor naloga Zagrebačkom kaptolu prepisanog u ispravi)
Zagrebački kaptol (stvaratelj) (18.05.1349.) (Autor ovjerovljenog prijepisa)
Povijest jedinice: Isprava je zabilježena u popisu nastalom radom saborskog povjerenstva 1764. pod rednim brojem 5.
Sadržaj jedinice: Ban Nikola je primjetio da su svi plemići Kraljevine Slavonije bili prisiljeni plaćati nepravedne poreze. Stoga je zatražio od Zagrebačkog kaptola da odabere jednog čovjeka koji će, zajedno s Benediktom od Kolanda-e, banovim kaštelanom, doći među plemiće i ispitati gdje se i koliko plaćaju nepravedno uvedeni porezi. Kaptol je odabarao kanonika Dionizija, arhiđakona od Varaždina. Dionizije i Benedikt su 6. svibnja okupili plemiće i stanovnike Kraljevine u mjestu Komarnica (Novigrad Podravski), gdje su oni izjavili na kojim se mjestima nepravedno ubire porez protivno starom običaju. U izvješću Kaptola se navode mjesta gdje se nepravedno utjeruju porezi. U ovom se spisu spominje banski denar.
Vrste medija: 1 Papir
Vrste građe: 1 isprave
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Papir
Dimenzija (VxŠ): 215 x 280 milimetar
Mjesto nastanka: Zagreb
Jezici: latinski
Pisma: latinica - gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Pečat pod papirom otpao. Manja oštećenja na pregibima. Tekst u cijelosti očuvan.
Identifikator: HR-HDA/AJ 98628