Facebook Slike
Naziv: Naredba Karla Roberta kojom se stanovnici Kraljevine Slavonije izuzimaju iz vlasti suda palatina i Kraljevske kurije i podvrgavaju se jedino banu (komad)
Signatura: HR-HDA-2-1-5
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Vrsta gradiva: Tekstualni zapisi - isprave
Povijesni nazivi: Mandatum Caroli Regis Hungariae omnium Exemptionum a Judicio per diversos Procuratores Cassastorium, omnes qui et singulos eiusmodi Privillegiali Exemptione munitos Jurisdictioni Banali subjiciens. (latinski)
Druge oznake: Stara signatura: Nr. 5 (Archivum Regni)
Razdoblje: 22.05.1439 - (01.10.1421. s.l. Datum ranije ovjerovljenog prijepisa Čazmanskog kaptola; 08.07.1325. Višegrad. Datum izvorne isprave kralja Karla Roberta )
Tehničke jedinica: 1 list
Odgovornost: Karlo I. Robert, Anžuvinac (stvaratelj) (08.07.1325.) (Autor izvorne isprave)
Čazmanski kaptol (stvaratelj) (01.10.1421.) (Autor ovjerovljenog prijepisa)
Čazmanski kaptol (stvaratelj) (22.05.1439.) (Autor ovjerovljenog prijepisa)
Povijest jedinice: Isprava je zabilježena u popisu nastalom radom saborskog povjerenstva 1764. pod rednim brojem 4.
Sadržaj jedinice: Čazmanski kaptol ponovo, na molbu plemića Ladislava, sina Nikole od Peka, izdaje ovjerovljeni prijepis svojeg, ranije overovljenog prijepisa, a kojeg je izdao na molbu plemića: Marka, sina Hegenovog, Ivana, sina Urbanovog te Nikole, sina Ivančina koji je bio sin Mortunov od Komarnice. U tom je prijepisu prepisana naredba kralja Karla Roberta. Kralj Karlo Robert, na molbu bana Mikca, potvrđuje raniju povlasticu banske časti i plemića Kraljevine Slavonije, prema kojoj svi stanovnici Kraljevine Slavonije, pod banskom vlašću, potpadaju pod sudbenost bana i njegovih podsudaca. S druge pak strane, nitko od stanovnika Kraljevine Slavonije ne može biti pozvan pred palatinov sud ili sud Kraljevske kurije.
Vrste medija: 1 Pergamena
Vrste građe: 1 isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Tehnika zapisa: rukopis
Vrsta medija: Pergamena
Dimenzija (VxŠ): 216 x 529 milimetar
Mjesto nastanka: Višegrad
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: latinski
Pisma: latinica - gotica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Pergamena u cijelosti sačuvana. Viseći pečat gotovo u cijelosti otpao. Na vrpcama ostao jedan ulomak.
Restauracija: Restauriranje provedeno
Identifikator: HR-HDA/AJ 64800
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica