Facebook
Naziv: Ban Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (fond)
Signatura: HR-HDA-10
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Canc. Ban. (hrvatski)
Alternativni nazivi: Banska kancelarija (hrvatski)
Razdoblje: 1645 - 1848
Arhivske jedinica: 16.73 d/m
Tehničke jedinica: 22 knj. ; 153 kut.
Odgovornost: Ban Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (stvaratelj) (1645 - 1848)
Povijest jedinice: Matija Mihanović i Ivan Zrnčić sredili su, u razdoblju 1791-1794. spise Banske kancelarije za razdoblje 1645-1782. i izradili elenhe. Rad na sređivanju spisa nastavio je Antun Delpini u prvoj polovici 19. stoljeća.
Sadržaj jedinice: Gradivo Banske kancelarije nastalo je djelatnošću sljedećih banova: Nikola Erdödy, Josip Eszterházy; Karlo Batthyány; Franjo Nádasdy; Ivan Erdödy; Ignacije Gyulaj; Franjo Vlašić; Franjo Haller te banskih namjesnika: Juraj Branjug;Adam Batthyány, Maksimilijan Vrhovac; Aleksandar Alagović; Juraj Haulik. Posebnu seriju čine banske naredbe koje se odnose na njegove sudske ovlasti: mandata evocatoria (pozivi na sud), mandata transmissionalia (ispošiljanja). Sačuvana je i korespondencija banova Ivana Palffyja i Ivana Draškovića s Dvorskim ratnim vijećem.
Izlučivanju: Gradivo zbog svoje vrijednosti nije izlučivano. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: Plan ; spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljena registraturna pomagala. Signature snimaka: Z-242-244 (ZM 7/8-7/10); Djelomično snimljeno gradivo. Signature snimaka: Z-1 (ZM 1/1) - Z - 65 (ZM 1/62)
Jezici: latinski ; njemački ; mađarski ; talijanski ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-10/R - 1 Banska kancelarija (regesta)
HDA-10/V - 1 Banski spisi (vodič)
Restauracija: Restauracija provedena u cijelosti
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1: Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 2); Elenh (kom. 5)
Identifikator: HR-HDA/AJ 3990
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica