Facebook
Naziv: Prabilježnik Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 13. stoljeće - 1848
Normativni nazivi: Prabilježnik Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (hrvatski)
Povijesni nazivi: Protnotarius Regnorum Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Institucija prabilježnika javlja se već u 13. stoljeću i predstavlja jednu od ključnih institucija u upravi Kraljevine. Funkcija prabilježnika ukinuta je 1848. promjenom staleške uprave. Birao ga je Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije i potvrđivao ban, koji je obično istu osobu imenovao za svog prabilježnika.
Djelatnost: 1. Čuvar državnog i banovog pečata koji je javno lomio kada bi ban prestao obavljati bansku dužnost; 2. Nadzor nad radom banskih kancelarista (pravna kontrola spisa) i savjetnik banu pri stilizaciji važnijih spisa; 3. Bilježnik Sabora (sastavljao saborske spise, vodio knjigu saborskih zaključaka i ovjeravao ih potpisom i državnim pečatom); 4. Čuvar državnih spisa (acta Regni); 5. Predvodnik hrvatskih poslanika u Donjem domu Ugarsko-hrvatskog sabora gdje je čitao pritužbe i zahtjeve Kraljevine; 6. Pravosudna funkcija: sudjelovao je u radu oktavalnog suda, a u slučaju banove odsutnosti i predsjedao sudom (vidi Protonotarski sud), pri čemu je viceprotonotar vršio zapisničarsku službu. Promjene funkcija: prvom eformom sudstva 1723. osnovan je Banski stol u čijem je sastavu bio prabilježnik kao izvjestitelj o stalnim predmetima.
Unutarnji ustroj / genealogija: Zamjenik prabilježnika bio je viceprotonotar (viceprothonotarius), povremeno su bila dvojica. Institucija viceprotonotara je ukinuta 1743.
Stvaratelji: (1201 - 1848)
(1558 - 1848)
(1755 - 1755)
Identifikator: HR-HDA/S - 9235
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica