Facebook
Naziv: Prabilježnik Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (fond)
Signatura: HR-HDA-11
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Canc. Prot. (hrvatski)
Razdoblje: 1628 - 1848
Arhivske jedinica: 2.80 d/m
Tehničke jedinica: 19 knj. ; 21 kut.
Odgovornost: Prabilježnik Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (stvaratelj) (1628 - 1848)
Sadržaj jedinice: Zapisnici očitovanja i otpravaka spisa sadrže popisana očitovanja izrečena pred banom, odnosno u njegovoj odsutnosti pred protonotarom, te banski otpravci. Zapisnici pravnih zastupništva sadrže očitovanja pojedinaca u kojima su pojedinci davali punomoć nekoj drugoj osobi da ih zastupa u parnicama. Te su punomoći bile davane pred protonotarom. Zapisnici povjereništava sadrže popisana sudska povjereništva koja je protonotar izdavao prisegnutim bilježnicima Banskog stola. Gradivo protnonotarske kancelarije čine prijepisi izjavnica koje su bile iznošene pred banom, a tiču se poklona, zaloga, oporuka, prosvjeda, kupoprodaja i sporova između rođaka na prostoru Zagrebačke, Varaždinske i Križevačke županije. U 19. st. gradivo najvećim dijelom čine istražni nalozi upućenih od bana protonotaru.
Izlučivanju: Ne postoje podaci o izlučivanju. Trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Matija Mihanović (od 1. studenog 1792. do 01. lipnja 1794.) je uređivao spise protonotara.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Snimljena registraturna pomagala. Signatura snimaka: Z-314-315 (ZM 7/80-81)
Jezici: latinski ; njemački ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: HDA-11/V - 1 Protonotar Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (vodič)
HDA-11/V - 2 Ured Protonotarskog suda (vodič)
Restauracija: Restauracija nije provedena.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 1: Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
HR-HDA- 10: Ban Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 2); Elenh (kom. 2)
Identifikator: HR-HDA/AJ 3991
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica