Facebook
Naziv: Radica, Bogdan
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1903 - 1993
Normativni nazivi: Radica, Bogdan (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Split, 26. VIII. 1903. - New York, 5. XII. 1993. Pisac i publicist. Klasičnu gimnaziju završio u Splitu, nakon mature pohađao studij u Ljubljani (1923-1924). Potonje godine otišao u Firenzu, gdje je posjetio Giovanni Papinija i o njemu slao članke "Hrvatskoj prosvjeti" i "Obzoru". Nakon što je postao dopisnikom "Obzora", djelovao u Parizu pišući o Duhamelu, Gide-u, Valéryju, Montaignu, Mauriacu. Po napuštanja Pariza postao dopisnik "Avale" u Ateni, paralelno obavljajući dužnost izaslanika za tisak pri jugoslavenskom poslanstvu u spomenutom gradu (1929-1933). Od 1933. do 1939. član jugoslavenske delegacije kod Lige Naroda u Ženevi. U to je vrijeme napisao djela "Colloquii con Guglielmo Ferrero" (1939) i "Agonija Evrope" (1940). Poslije Sporazuma Cvetković-Maček, kratko radio u uredu za vanjski tisak u Beogradu. Koncem 1940. premješten u Washington, gdje je poslije kapitulacije Jugoslavije radio u tiskovnom uredu. Dvije godine kasnije, zajedno s Louisom Adamičem pokrenuo kampanju protiv jugoslavenske vlade u Londonu, a za priznavanje Tita. God. 1945. nakratko djelovao u Ministarstvu informacija u Beogradu, a zatim ponovno u New Yorku, gdje se, pišući u američkom tisku i osobno svjedočeći u njezinu korist u Kongresu (Washington), zauzimao za Hrvatsku. Pored dugogodišnjeg pisanja za "Hrvatsku reviju", objavio je i knjige "Sredzemni povratak" (1971), "Hrvatska 1945." (1974) te "Živjeti nedoživjeti - Uspomene hrvatskog intelektualca kroz moralnu i ideološku krizu Zapada" (Knjiga I, 1982; Knjiga II, 1984).
Sjedišta: Split ; Ljubljana ; Pariz ; Beograd ; Washington ; New York
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1769 Radica Bogdan (stvaratelj)
Literatura: Radica, Bogdan,
Identifikator: HR-HDA/S - 9251
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica