Facebook
Naziv: Radica Bogdan (fond)
Signatura: HR-HDA-1769
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Radica B. (hrvatski)
Razdoblje: 1923 - 1993
Arhivske jedinica: 16.70 d/m
Tehničke jedinica: 44 amb. kut. ; 115 kut. ; 4 svež
Odgovornost: Radica, Bogdan (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo su darovali Ivo Banac (akv. 16/1996) i Bosiljka Radica (akv. 21/2001; 43/2006).
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži osobne dokumente (putovnice, svjedodžbe, domovnicu, preporuke, fakultetske potvrde i diplomatske jamstvene dokumente i dr.); rukopisne radove, članke, tekstove govora i predavanja i razne bilješke B. Radice (uglavnom o vanjskopolitičkim prilikama u međuratnoj Jugoslaviji te o hrvatskoj poslijeratnoj povijesti, iseljenicima, istaknutim ličnostima i dr.); materijale korištene pri pisanju radova (kopije dokumenata i publikacija i dr.); privatnu i službenu korespondenciju; rukopise i tiskane radove drugih autora; razne tiskovine (novine, časopise, novinske isječke i članke); materijale The International League for Human Rights (korespondencija, bilteni, memorandumi, materijali s kongresa); fotografije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: rukopisi ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema točki 5 darovnog ugovora sklopljenog 21. 10. 2004. gradivo se ne smije davati na korištenje prije sređivanja fonda.
Jezici: hrvatski ; engleski ; talijanski ; španjolski ; srpski ; francuski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-1769/P - 1 Osobni fond Bogdan Radica (popis)
Napomena o dopunskim izvorima: Dio gradiva čuva se i u NSK (fond br. 255, pisama 276.)
Identifikator: HR-HDA/AJ 5649
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica