Facebook
Naziv: Republički odbor Sindikata radnika u djelatnostima kulture, umjetnosti, radija i televizije SRH
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1974 - 1978
Normativni nazivi: Sindikat radnika u djelatnostima kulture, umjetnosti, radija i televizije SRH. Republički odbor (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Sindikat je nastao nakon rasformiranja Sindikata radnika društvenih djelatnosti SR Hrvatske prilikom reorganizacije sindikata 1974. Djelovao je do 1978. kada se sa Sindikatom radnika u djelatnostima odgoja, obrazovanja i znanosti Hrvatske ujedinio u Sindikat radnika u odgoju, obrazovanju, znanosti i kulturi Hrvatske.
Sjedišta: Zagreb (1974 - 1978)
Djelatnost: Zadaća sindikata bila je borba za ostvarivanje i zaštitu prava radnika, tj. jačanje njihove ekonomske i socijalne sigurnosti, te djelovanje i predlaganje rješenja za stvaranje uvjeta za unaprjeđenje sustava stručnog obrazovanja radnika.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviši organ sindikata bila je Skupština koja se trebala održavati svake četvrte godine. Između dviju skupština organizacijom je upravljao Republički odbor. Kao njegov izvršno-politički organ postojao je Izvršni odbor. Nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjem imao je Nadzorni odbor. Osnovu sindikalnog organiziranja činila je osnovna organizacija koja se osnivala u poduzeću ili ustanovi, a njezini organi bili su skupština, izvršni odbor i nadzorni odbor. Na nižim razinama postojale su i općinske organizacije, gradska organizacija Zagreba i organizacije sindikata zajednica općina.
Stvaratelji:

Napomena o vezama: Sindikat radnika u djelatnostima kulture, umjetnosti, radija i televizije SR Hrvatske bio je član Saveza sindikata Hrvatske. Održavao je veze sa srodnim sindikatima u drugim jugoslavenskim republikama i pokrajinama te Sindikatom radnika društvenih djelatnosti Jugoslavije u Beogradu, svojim osnovnim organizacijama, drugim sindikatima, SKH, državnim institucijama, gospodarskim subjektima te s drugim organizacijama i institucijama.
Identifikator: HR-HDA/S - 9439
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica