Facebook
Naziv: Sindikat radnika u djelatnostima kulture, umjetnosti, radija i televizije SR Hrvatske. Republički odbor (fond)
Signatura: HR-HDA-1305
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SRDKURTV SRH RO (hrvatski)
Razdoblje: 1975 - 1978
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 13 kut. ; 1 knj.
Odgovornost: Republički odbor Sindikata radnika u djelatnostima kulture, umjetnosti, radija i televizije SRH (stvaratelj) (1974 - 1978)
Povijest jedinice: Gradivo je od stvaratelja počeo preuzimati AIHRPH. HDA je gradivo preuzeo pripajanjem toga arhiva (knjiga akvizicija br. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Sjednice Republičkog odbora, materijali komisija, završni računi, urudžbirani spisi.
Izlučivanju: Odobrenjem Arhiva ISP-a 1992. obavljeno je izlučivanje jednog dijela pretežno financijske dokumentacije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je strukturirano u Arhivu Instituta za suvremenu povijest djelomično prema organizacijskim jedinicama (komisijama), djelomično prema nekim posebno izdvojenim dokumentacijskim cjelinama, a veći dio spisa ostavljen je kao tzv. „Urudžbirani spisi“ odnosno odloženi su prema tekućem rednom broju pod kojim su predmeti evidentirani u urudžbene zapisnike.
Kao obavijesno pomagalo postoji primopredajni popis iz 1993. godine, kada je Nezavisni sindikat zaposlenih u osnovnom obrazovanju Hrvatske predao Arhivu ISP-a gradivo Sindikata radnika u odgoju, obrazovanju, znanosti i kulturi Hrvatske te njegovih prednika Sindikata radnika u djelatnostima odgoja, obrazovanja i znanosti Hrvatske i Sindikata radnika u djelatnostima kulture, umjetnosti, radija i televizije SR Hrvatske.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5192
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica