Facebook
Naziv: Sindikat radnika u odgoju, obrazovanju, znanosti i kulturi Hrvatske. Republički odbor (fond)
Signatura: HR-HDA-1307
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SROOZKH RO (hrvatski)
Razdoblje: 1978 - 1990
Arhivske jedinica: 7.80 d/m
Tehničke jedinica: 37 kut. ; 14 knj.
Odgovornost: Sindikat radnika u odgoju, obrazovanju, znanosti i kulturi Hrvatske. Republički odbor (stvaratelj) (1978 - 1990)
Povijest jedinice: Gradivo je od stvaratelja počeo preuzimati AIHRPH. HDA je gradivo preuzeo pripajanjem toga arhiva (knjiga akvizicija br. 52/1995).
Sadržaj jedinice: Materijali Osnivačke skupštine iz 1978, skupština iz 1982, 1986. i 1990, sjednica Republičkog, izvršnog i Nadzornog odbora, spisi o osobnim dohodcima, samoupravnim sporazumima i društvenim dogovorima o dohodku, dosjei radnika, završni računi, urudžbirani spisi.
Izlučivanju: Odobrenjem Arhiva ISP-a 1992. obavljeno je izlučivanje jednog dijela pretežno financijske dokumentacije.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je strukturirano u Arhivu Instituta za suvremenu povijest djelomično prema organizacijskim jedinicama (komisijama), djelomično prema nekim posebno izdvojenim dokumentacijskim cjelinama, a veći dio spisa ostavljen je kao tzv. „Urudžbirani spisi“ odnosno odloženi su prema tekućem rednom broju pod kojim su predmeti evidentirani u urudžbene zapisnike.
Kao obavijesno pomagalo postoji primopredajni popis iz 1993. godine, kada je Nezavisni sindikat zaposlenih u osnovnom obrazovanju Hrvatske predao Arhivu ISP-a gradivo Sindikata radnika u odgoju, obrazovanju, znanosti i kulturi Hrvatske te njegovih prednika Sindikata radnika u djelatnostima odgoja, obrazovanja i znanosti Hrvatske i Sindikata radnika u djelatnostima kulture, umjetnosti, radija i televizije SR Hrvatske.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno 30 godina nakon nastanka. Gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon nastanka, odnosno 100 godina nakon rođenja osobe na koju se odnosi.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Opća napomena: Izmješano gradivo f. 1306 i f. 1307.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5194
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica