Facebook
Naziv: Sindikat radnika u odgoju, obrazovanju, znanosti i kulturi Hrvatske. Republički odbor
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1978 - 1990
Normativni nazivi: Sindikat radnika u odgoju, obrazovanju, znanosti i kulturi Hrvatske. Republički odbor (hrvatski)
Povijesni nazivi: Sindikat radnika u odgoju, obrazovanju, znanosti i kulturi Hrvatske. Republički odbor (1978 - 1990) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Sindikat je formiran na Osnivačkoj skupštini 18. listopada 1978. ujedinjenjem Sindikata radnika u djelatnostima odgoja, obrazovanja i znanosti Hrvatske i Sindikata radnika u djelatnostima kulture, umjetnosti, radija i televizije SR Hrvatske. Djelovao je do 3. travnja 1990. kada nastaje 5 novih sindikata: Samostalni sindikat radnika predškolskog odgoja i obrazovanja Hrvatske, Nezavisni sindikat zaposlenih u osnovnom obrazovanju Hrvatske, Nezavisni sindikat srednjih škola Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske i Nezavisni sindikat zaposlenih u djelatnostima kulture Hrvatske.
Sjedišta: Zagreb (1978 - 1990)
Djelatnost: Zadaća sindikata bila je borba za ostvarivanje i zaštitu prava radnika, tj. za jačanje njihove ekonomske i socijalne sigurnosti, te djelovanje i predlaganje rješenja za stvaranje uvjeta za unaprjeđenje sustava stručnog obrazovanja radnika.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviši organ sindikata bila je Skupština koja se održavala svake četvrte godine. Između dviju skupština organizacijom je upravljao Republički odbor. Kao njegov izvršno-politički organ postojao je Izvršni odbor. Nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjem imao je Nadzorni odbor. Osnovu sindikalnog organiziranja činila je osnovna organizacija koja se osnivala u poduzeću ili ustanovi, a njezini organi bili su skupština, izvršni odbor i nadzorni odbor. Na nižim razinama postojale su i općinske organizacije, gradska organizacija Zagreba i organizacije sindikata zajednica općina. Za rad sindikata po pojedinim djelatnostima (osnovno, srednje i visoko obrazovanje te kultura i umjetnost) postojale su konferencije, sekcije, komisije i grupacije.
Stvaratelji:
Napomena o vezama: Sindikat radnika u odgoju, obrazovanju, znanosti i kulturi Hrvatske, Republički odbor, bio je član Saveza sindikata Hrvatske. Održavao je veze sa srodnim sindikatima u drugim jugoslavenskim republikama i pokrajinama te Sindikatom radnika društvenih djelatnosti Jugoslavije u Beogradu, svojim osnovnim organizacijama, drugim sindikatima, SKH, državnim institucijama, gospodarskim subjektima te s drugim organizacijama i institucijama.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1307 Sindikat radnika u odgoju, obrazovanju, znanosti i kulturi Hrvatske. Republički odbor (stvaratelj)
Napomena: Matica hrvatskih sindikata javnih službi (osnovana 1993.) smatra se pravnim sljednikom sindikata javnih djelatnosti koji su bili učlanjeni u Savez sindikata Hrvatske
Identifikator: HR-HDA/S - 9441
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica