Facebook
Naziv: Sindikat radnika u zanatstvu Hrvatske. Republički odbor
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1974 -
Normativni nazivi: Sindikat radnika u zanatstvu Hrvatske. Republički odbor (hrvatski)
Povijesni nazivi: Sindikat radnika u zanatstvu Hrvatske. Republički odbor (1974 - 1990) (hrvatski)
Samostalni sindikat radnika male privrede – zanatstva Hrvatske (1990 - ) (hrvatski)
Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti i stranih predstavništva (1990 - ) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Prilikom reorganizacije sindikata u sastavu Saveza sindikata Hrvatske 1974. rasformiran je Sindikat radnika uslužnih djelatnosti Hrvatske. Iz njega su nastali novi sindikati među kojima i Sindikat radnika u zanatstvu Hrvatske formiran na Osnivačkoj skupštini 15. studenoga 1974. Godine 1990. promijenio je naziv u Samostalni sindikat radnika male privrede – zanatstva Hrvatske. Današnji mu je naziv Hrvatski sindikat male privrede, obrtništva, uslužnih djelatnosti i stranih predstavništva.
Sjedišta: Zagreb (1974 - 1990)
Djelatnost: Sindikat radnika u zanatstvu Hrvatske okupljao je radnike zaposlene u zanatstvu i sličnim djelatnostima koje se bave proizvodnjom osobnim i proizvodnim uslugama i građevinskim uslugama i zanatskim završnim građevinskim radovima. Zadaća mu je bila ostvarivanje uvjeta za ravnomjerniji razvoj zanatstva, predlaganje mjera za poboljšanje osobnog i društvenog standarda radnika, njihove socijalne sigurnosti, te razmatranje i poboljšavanje uvjeta rada.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviši organ sindikata bila je Skupština koja se održavala svake četvrte godine. Između dviju skupština, jednom godišnje održavane su konferencije, a organizacijom je upravljao Republički odbor (RO). Kao njegov izvršno-politički organ postojao je Izvršni odbor. Nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjem imao je Nadzorni odbor. Osnovu sindikalnog organiziranja činila je osnovna organizacija koja se osnivala u poduzeću ili ustanovi, a njezini organi bili su skupština, izvršni odbor i nadzorni odbor. Na nižim razinama postojale su i općinske, međuopćinske i gradske organizacije sindikata.
U okviru RO-a mogli su se konstituirati različiti oblici djelovanja sindikata po grupacijama u kojima se osnovne organizacije udruženog rada (OOUR) sporazumijevaju o uvjetima stjecanja i raspoređivanja dohotka, raspodjeli čistog dohotka i sredstava za osobne dohotke i zajedničku potrošnju. Potpisnik grupacijskih sporazuma bio je RO. Kao pomoćna stalna tijela RO-a postojale su: Komisija za organizaciono-političku izgradnju i kadrove sindikata i Komisija za društveno-ekonomske odnose i rad grupacija. Prema potrebi RO je mogao formirati i druga stalna ili privremena pomoćna tijela. Tako su postojali: Komisija za ocjenjivanje ostvarivanja prava radnika kod privatnih poslodavaca, Komisija za povijest sindikalnog pokreta i Koordinacioni odbor za usmjereno obrazovanje.
Stvaratelji:

Napomena o vezama: Sindikat radnika u zanatstvu Hrvatske bio je član Saveza sindikata Hrvatske. Održavao je veze sa srodnim sindikatima u drugim jugoslavenskim republikama i pokrajinama te Sindikatom radnika uslužnih djelatnosti Jugoslavije i Sindikatom radnika komunalnih djelatnosti i zanatstva Jugoslavije u Beogradu, svojim osnovnim organizacijama, drugim sindikatima, SKH, državnim institucijama, gospodarskim subjektima te s drugim organizacijama i institucijama.
Identifikator: HR-HDA/S - 9443
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica