Facebook
Naziv: Sindikat radnika u zanatstvu Hrvatske. Republički odbor (fond)
Signatura: HR-HDA-1331
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: SRZ SRH RO (hrvatski)
Razdoblje: 1974 - 1990
Arhivske jedinica: 7.80 d/m
Tehničke jedinica: 135 svež ; 1 knj.
Odgovornost: Sindikat radnika u zanatstvu Hrvatske. Republički odbor (stvaratelj) (1974 - 1990)
Povijest jedinice: HDA je gradivo po službenoj dužnosti preuzeo od Saveza samostalnih sindikata (knjiga akvizicija 13/2000).
Sadržaj jedinice: Materijali skupština, konferencija, sjednica Republičkog, Izvršnog i Nadzornog odbora, spisi komisija i koordinacijskih odbora, itd.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je strukturirano djelomično prema organizacijskim jedinicama (komisijama), djelomično prema nekim posebno izdvojenim dokumentacijskim cjelinama, a veći dio spisa ostavljen je kao tzv. „Urudžbirani spisi“ odnosno odloženi su prema tekućem rednom broju pod kojim su predmeti evidentirani u urudžbene zapisnike. Kao obavijesno pomagalo izrađen je sumarni popis.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno 30 godina nakon nastanka. Gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon nastanka, odnosno 100 godina nakon rođenja osobe na koju se odnosi.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5218
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica