Facebook
Naziv: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Povjereništvo za socijalnu skrb
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1918 - 1921
Normativni nazivi: Zemaljska vlada. Povjereništvo za socijalnu skrb (hrvatski)
Povijesni nazivi: Povjereništvo za socijalnu skrb Zemaljske vlade (1918 - 1921) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Osnovano je kraljevim ukazom od 7. studenog 1918. godine, kad i Ministarstvo socijalne politike u Beogradu, s ciljem "zaštite i pomaganje podizanja naroda". Od 1919. do 1921. godine Povjereništvo je djelovalo u okviru Zemaljske vlade za Hrvatsku i Savoniju. Ukidanjem Zemaljske vlade poslove Povjereništva za socijalnu skrb preuzelo je Odjeljenje za socijalnu skrb Pokrajinske uprave za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu, koja je u razdoblju od 1921./1922. do 1924./1925. predstavljala privremenu upravu.
Sjedišta: Zagreb (1918-1921)
Djelatnost: Naredbom Kr. hrvatsko-slavonske zemaljske vlade br. 41769 od 5. lipnja 1921. uređen je ustroj i djelokrug Povjereništva. U njegovu nadležnost pripadali su poslovi osiguranja radnika u slučaju bolesti i nezgoda, zaštita radnika i namještenika u okviru zakona, briga za iseljenike i povratnike i zavičajnike iz Hrvatske, Slavonije, Međimurja i Istre, financijsko-ekonomski poslovi Povjereništva i zavoda pod njegovom upravom i nadzorom (proračun, zaključni računi, ekonomski poslovi, uprava zgradama i zemljištem, zaklade i fondovi, poslovi oko inventara, doznačivanje i likvidacija beriva, prodaja vrednosnih papira i zajmovi), poslovi oko ratnih invalida i dragovoljaca, doznačivanje invalidsko-mirovinskih prinadležnosti, poslovi socijalne zaštite djece, nahočadi, slijepih i gluhonijemih, stambeni poslovi i nadzor nad njima, zdravstveni nadzor nad ortopedskom bolnicom i bolnicom u Brestovcu i svim socijalnim institucijama.
Unutarnji ustroj / genealogija: Kraljevim ukazom o djelokrugu Ministarstva socijalne politike, od 7. studenoga 1918. godine regulirane su njegove ustanove, njihov djelokrug i ustroj Povjereništva. Poslove Povjereništva za socijalnu skrb u Zagrebu vodio je povjerenik (kojega je imenovao resorni ministar u Beogradu), zajedno s kraljevskim savjetnicima, podžupanom i vladinim tajnicima. Poslove je obavljalo preko odsjeka, kojih je bilo 8: 1.a) Odsjek za poslove osiguranja radnika i 1.b) Odsjek za radničku zaštitu, 2. Iseljenički odsjek, 3. Financijsko-ekonomski odsjek, 4. Invalidski odsjek, 5. Invalidsko-mirovinski odsjek, 6. Socijalno-zaštitni odsjek, 7. Stambeni odsjek, 8. Liječnički odsjek.
Stvaratelji: (1918 - 1921)
(1818 - 1921)
(1922 - 1925)
Napomena o vezama: Povjereništvo za socijalnu skrb bilo je pod vrhovnim nadzorom Ministarstva socijalne politike u Beogradu. Korespondiralo je sa svim ministarstvima, odjeljenjima i direkcijama te povjerenicima i inspektorima. Podređene su mu bili svi zavodi pri Povjereništvu tj. Ortopedska bolnica i Ortopedska radionica u Zagrebu, Invalidska škola za zanate u Zagrebu, centralno sabiralište Josipovac, lječilište za tuberkulozna oboljenja "Brestovac", Zavod za slijepe "Moslavina", dječja sabirališta "Klenovnik" i "Crikvenica" , Sklonište za prolazne invalide u Zagrebu, Invalidska škola u Osijeku i Oblasna inspekcija rada u Zagrebu, dok je planirano otvaranje kupališnih lječilišta u Lipiku i Topuskom.
Identifikator: HR-HDA/S - 9753
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica