Facebook
Naziv: Zemaljska vlada. Povjereništvo za socijalnu skrb (fond)
Signatura: HR-HDA-1407
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: ZVPSS (hrvatski)
Alternativni nazivi: Hrvatsko-Slavonsko-Dalmatinska zemaljska vlada. Povjereništvo za socijalnu skrb, Zagreb (hrvatski)
Razdoblje: 1918 - 1921
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Povjereništvo za socijalnu skrb (stvaratelj) (1918-1921)
Povijest jedinice: Spisi Povjereništva za socijalnu skrb, vezani uz rad zaklade Ban Jelačić, izdvojeni su 2001. godine prilikom sređivanja fonda 137. Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju, koji je preuzet u Arhiv 1967. godine, kao dio pomiješanih (rinfuznih) masa Poljoprivreda i Zdravstvo. Manji dio spisa Iseljeničkog odsjeka i Iseljeničkog nadzornika nalazio se u fondu 790. Artur Benko Grado, iz kojega je izdvojen 2014. te pripojen fondu Povjereništva. Za ostale spise podatci nisu poznati.
Sadržaj jedinice: Sačuvano gradivo u većem dijelu odnosi se na pitanja iseljeništva 1920. – 1922., s predspisima od 1916., te je sređeno prema pripadnosti organizacijskim jedinicama (Iseljenički odsjek i Iseljenički nadzornik). Sačuvana je i manja cjelina gradiva zaklade Ban Jelačić, koja nije sređena. Gradivo u vezi s Prvim svjetskim ratom odnosi se na isplatu pomoći dobrovoljcima 1920. – 1922./1924. Sačuvani spisi obuhvaćaju prepisku u kojoj dobrovoljci, ratni invalidi, umirovljeni časnici, udove vojnih osoba i sl., traže odobrenja beskamatnih zajmova, pomoć u nabavi prostora za obavljanje obrta, dostavu isplatnih knjižica i dr. Sačuvan je i spis vezan uz dostavu iskaza dobrovoljaca, koji sadržava popis siromašnih dobrovoljaca ili njihovih obitelji s područja Ličko-krbavske županije, te knjiga primitaka i izdataka namijenjenih pomoći dobrovoljcima, koja je vođena u razdoblju 1920. –1921. za primitke, a 1921. – 1924. za izdatke.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Hrvatski jezik, a pismo latinica. Nekoliko spisa je i na njemačkom jeziku.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 79: Zemaljska vlada. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 137: Pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju
Napomena o dopunskim izvorima: Dopunski izvor je i fond AJ 39 - Ministarstvo socijalne politike i narodnog zdravlja Kraljevine Jugoslavije u Arhivu Jugoslavije.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5294
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica