Facebook
Naziv: Arhivski sabirni centar u Vinkovcima
Tip imatelja: Sabirni centar
Oznaka: DAVU-SCVK
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Vukovaru
Status: Javni
Sjedište: Hrvatska Vinkovci Vojarska 1
Telefon: 032/331-695
Osnivač: Republika Hrvatska
Godina osnutka: 1989
Vrsta ustanove: državna uprava
Pravni oblik: javna ustanova
NK djelatnosti: Djelatnosti knjižnica i arhiva
Više tijelo: Državni arhiv u Vukovaru [DAVU]
Gradivo: Svo gradivo koje posjeduje Državni arhiv u Vukovaru smješteno je u zgradi Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima budući objekt, koji je Grad Vukovar dodjelio Arhivu na korištenje, do sada nije prošao fazu rekonstrukcije i obnove.
Radno vrijeme: Čitaonica: ponedjeljak – petak od 7,30 h do 15,30 h; rad sa strankama: ponedjeljak- petak od 8,00 h do 14,00 h; pauza: od 11,00 do 11,30 h.
Uvijeti korištenja: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DAVU.
Korisnici sa posebnim potrebama: Budući da bi pristup zgradi korisnicima s posebnim potrebama (osobama sa statusom invalida koje se zbog toga otežano kreću) mogao biti otežan savjetujemo takvim strankama da dolaze u pratnji druge osobe i o svom dolasku obavijeste nadležno osoblje Arhiva.
Opis zgrade(a): Zgrada Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima izgrađena je u drugoj polovici 18. stoljeća. Objekt je nakon iseljenja osnovne škole: «Ivan Goran Kovačić» 1987. godine, na temelju dogovora između Historijskog arhiva Osijek i Skupštine Općine Vinkovci, adaptiran za potrebe i rad Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima. Isti je započeo s radom 1990. godine. Zgrada ASC Vinkovci vraćena je 2004. godine u postupku povrata imovine Katoličkoj Crkvi ( Marijin dom u Vinkovcima- Provincija Sestara Služavki Malog Isusa). Zgrada raspolaže s oko 450 m2 prostora, a sastoji se od četiri spremišta i 5 radnih prostora.
Lokacija: Zgrada Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima Državnog arhiva u Vukovaru nalazi se na samom početku Vojarske ulice (s njezine lijeve strane), žuto je obojena i izduženog oblika. Arhiv je od središnjeg Vinkovačkog trga (Trg Republike) udaljen 5–10 minuta hoda i do njega se od spomenutog trga može doći pješice ulicom Bana Jelačića na koju „izlazi“ Vojarska ulica. Budući da je Vojarska ulica jednosmjerna, u nju je zabranjeno skrenuti automobilom izravno s ulice Bana Jelačića tako da se do Arhiva, u tom slučaju, može doći zaobilaznim putem na način da se iz ulice Bana Jelačića (kada se dolazi iz smjera Trga Republike) skrene u Vojarskoj ulici susjednu i paralelnu ulicu Stjepana Radića te se na njenom završetku skrene desno u ulicu Mihovila Pavleka Miškine na koju također svojim drugim krajem izlazi Vojarska ulica.
Usluge istraživanja: Arhivski sabirni centar u Vinkovcima raspolaže s čitaonicom s 3 istraživačka mjesta. Stručno osoblje Arhiva pruža stručnu pomoć istraživačima u korištenju obavijesnih pomagala, naručivanju i istraživanju gradiva.
Ostale usluge: U Arhivu se izrađuju fotokopije i digitalne preslike arhivskog gradiva.
Identifikator: HR-DAVU / IM 233
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica