Facebook
Naziv: Državni arhiv u Osijeku
Tip imatelja: Arhiv s pravom nadzora
Oznaka: DAOS
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Osijeku
Historijat: Državni arhiv u Osijeku
Status: Javni
OIB/MB: 3014223
Sjedište: Hrvatska Osijek Kamila Firingera 1
Telefon: 031/207-240
Fax: 031/200-337
E-mail: dao@dao.hr
Web: http://www.dao.hr/
Osnivač: Republika Hrvatska
Godina osnutka: 1947.
Vrsta ustanove: državni arhiv
Pravni oblik: javna ustanova
NK djelatnosti: Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
Politika akvizicija: Državni arhiv u Osijeku preuzima po službenoj dužnosti arhivsko i registraturno gradivo nastalo radom državnih tijela, ustanova, javnih poduzeća i drugih javnih službi čija se djelatnost obavlja na području nadležnosti Državnog arhiva u Osijeku. Arhiv posjeduje i brojne fondove javnih osoba i obitelji, fondove raznih privatnih organizacija (udruga, poduzeća i dr). i zbirke gradiva o povijesti ovoga kraja koji su većim dijelom prikupljeni otkupom ili poklonom.
Gradivo: Danas se u spremištima Državnog arhiva u Osijeku čuva 1720 arhivskih fondova i zbirki u ukupnoj količini od 7300 d/m. Sačuvano arhivsko gradivo u Državnom arhivu u Osijeku potječe od kraja 17. stoljeća kada su Slavonija, Baranja i Srijem oslobođeni od osmanske vlasti. Osobito je važno gradivo za istraživanje prošlih političkih, upravni i lokalnih prilika, zatim za gospodarstvo, prosvjetu i kulturu, demografiju, crkvene prilike i nacionalne odnose. Treba istaknuti sačuvano gradivo nekadašnjih velikih vlastelinstava, Vukovarskog, Valpovačkog te slabije sačuvano gradivo Beljskog vlastelinstva. Među posebno značajne i u kontinuitetu sačuvane arhivske fondove pripada gradivo Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1809. do 1945. Posebno valja istaknuti bogate zbirke matičnih knjiga od 1686. do 1945. godine, zatim zbirke karata, projekata i nacrta zgrada. Gradivo do 1848. pisano je na latinskom koji je dotada bio službeni jezik, no postoji znatno gradivo i na njemačkom jeziku u pisanoj kurzivnoj gotici. Od 1848. gradivo je uglavnom na hrvatskom jeziku, nešto manje na njemačkom, te vrlo malo na mađarskom i srpskom jeziku (na ćirilici).
Radno vrijeme: Čitaonica i Tajništvo su otvoreni svakim radnim danom od 9 do 14 sati, četvrtkom od 9 do 18 sati.
Uvijeti korištenja: Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Opis zgrade(a): Od svog utemeljenja 1947. godine Državni arhiv u Osijeku je bio smješten u osječkoj staroj Tvrđi, Kuhačeva 27. No ta je zgrada bila premalena da primi svo gradivo, te je Općina Osijek 1971. godine kupila od vojske i predala Arhivu nekadašnju vojarnu u Ulici K. Firingera 1. Adaptacija zgrade i preseljenje je obavljeno od 1973. do 1975. godine. Zgrada je građena početkom 18. stoljeća u sklopu izgradnje osječke Tvrđe (završena 1721. godine) kao jednokatnica uglastog oblika u starom baroknom slogu. Ima 2000 kvadratnih metara prostora, od čega na spremište otpada 1500 kvadratnih metara, na radionicu 100 kvadratnih metara, a ostalo su službene i radne prostorije. Godine 1991/92 zgrada je teško oštećena, no zahvaljujući pomoći države, županije i grada, zgrada je obnovljena 1996. godine. Ona je spomenik kulture u sastavu Tvrđe, kao cjelovite zaštićene spomeničke urbane jezgre. Danas Državni arhiv u Osijeku u ovoj zgradi ima čitaonicu s 7 mjesta, malu predavaonicu s 30-ak mjesta, dok su ostalo spremišni prostori prepuni gradivom.
Lokacija: Državni arhiv u Osijeku nalazi se u Tvrđi, u ulici koja nosi naziv njegovog prvog ravnatelja dr. Kamila Firingera, br. 1.
Usluge istraživanja: Čitaonica Državnog arhiva u Osijeku raspolaže sa 7 radnih mjesta. Mjesta su opremljena priključcima za rad računala tako da korisnici mogu koristiti svoja prijenosna računala. U Čitaonici se nalaze obavijesna pomagala fondova i zbirki DAOS te manja priručna referentna zbirka knjižnog gradiva koja se sastoji od enciklopedija i priručnika, objavljenih pomagala i gradiva. U Čitaonici se podnosi pismena prijavnica za korištenje arhivskog gradiva . Naručeno gradivo nije moguće dobiti isti dan, nego ga je potrebno naručiti dan ranije. U sklopu Dokumentacijsko-informacijskog centra Arhiva djeluje i knjižnica. Knjižnicu koriste arhivski djelatnici i korisnici arhivskog gradiva samo u arhivu, bez mogućnosti iznošenja i posuđivanja knjiga.
Ostale usluge: Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova. Za gradivo s ograničenih pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev ravnatelju DAOS. Za izradu preslika potrebno je popuniti posebnu zahtjevnicu. U zahtjevnici za najstarije gradivo i za određene vrste arhivskog gradiva (knjige, grafike, planove, zemljovide, fotografije i sl.) za koje nije dopuštena izrada fotokopija navodi se vrsta preslika. U zahtjevnici, ili na posebnom prilogu potrebno je naznačiti listove, odnosno stranice, te posebnim listićima obilježiti arhivsko gradivo za snimanje. Naknade za izradu preslika i vrste preslika utvrđene su Cjenikom Državnog arhiva u Osijeku. Za korištenje arhivskog gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje i objavljivanje reprodukcija ili izvornog arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje arhiva. Arhiv sudjeluje u dobiti ostvarenoj objavljivanjem reprodukcija ili gradiva, a prema posebnom ugovoru koji se sklapa sa korisnikom.
Identifikator: HR-DAOS / IM 37
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica