Facebook
Naziv: Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo
Tip imatelja: Sabirni centar
Oznaka: DADU-SCKL
Nadležni arhiv: Državni arhiv u Dubrovniku
Status: Javni
Sjedište: Hrvatska Žrnovo Mratin, Kampuš
Telefon: 020/721-520
Fax: 020/721-521
E-mail: tonko.barcot@dad.hr
Godina osnutka: 2011
Više tijelo: Državni arhiv u Dubrovniku [DADU]
Gradivo: U Arhivskom sabirnom centru Korčula-Lastovo nalaze se fondovi stvaratelja s područja otoka Korčule, Lastova i zapadnog Pelješca (današnje općine Orebić i Trpanj). Fondovi kotarskih stvaratelja zahvaćaju i područje središnjeg Pelješca (današnja općina Janjina i zapadni dio općine Ston). Trenutno su u Arhivu pohranjena 193 fonda i 7 zbirki, odnosno oko 817 d/m gradiva. Spisi su datirani od 1327. godine (obiteljski fond Arneri). Najveći dio gradiva stvaratelja s ovog područja do početka 19. st. (spisi korčulanske komune i sljednika) još uvijek se nalazi u Državnom arhivu u Zadru.
Radno vrijeme: Čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 8.00 do 15.00, a u dane uoči praznika od 8 do 12 sati.
Uvijeti korištenja: Arhivsko gradivo može se naručiti osobno u čitaonici, pismeno, telefonom, telefaksom ili elektroničkom poštom. Gradivo se koristi prema Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Dubrovniku, a na temelju Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999). Knjige iz knjižnice mogu se koristiti samo u čitaonici.
Korisnici sa posebnim potrebama: Pristup čitaonici prilagođen je osobama s invaliditetom.
Opis zgrade(a): Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo smješten je u adaptiranoj školskoj zgradi iz 19. st. Uređenje i opremanje zgrade obavljeno je u razdoblju 2007.-2011. Ima 5 spremišta s kompakt ormarima (zapremnine 2010 d/m), ured i čitaonicu. Opremljena je videonadzorom, protupožarnim, protuprovalnim i sustavom kontrole pristupa. Prostorije su klimatizirane.
Lokacija: Zgrada Arhivskog sabirnog centra Korčula-Lastovo nalazi se u Žrnovu na otoku Korčuli. Smještena je u zaseoku Kampuš, na brdu sv. Martina (zvanom Mratin) preko puta istoimene župne crkve.
Usluge istraživanja: Čitaonica Arhiva raspolaže s 4 radna mjesta, priručnom bibliotekom, te inventarima fondova i zbirki Arhivskog sabirnog centra Korčula-Lastovo. Omogućen je pristup internetu. Djelatnik u čitaonici pruža obavijesti o arhivskim obavijesnim pomagalima, o načinu njihova korištenja, o arhivskim fondovima i zbirkama pohranjenim u Arhivu, kao i o arhivskom gradivu izvan Arhiva, a koje sadrži podatke relevantne za korisnika, o postupku naručivanja arhivskog gradiva, o mogućnostima korištenja arhivskog gradiva i načinu rada s gradivom, o pravilnom citiranju korištenog gradiva, o mogućnosti i načinu obilježavanja izvornog gradiva za izradu preslika te o mogućnosti i postupku izrade potvrda, uvjerenja i ovjerenih preslika.
Identifikator: HR-DADU / IM 7896
Pravila ili propisi: Međunarodni standard za opis imatelja arhivskog gradiva (ISDIAH), prvo izd. Pariz, 2008
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica