HDA čuva više od 23.500 dužnih metara gradiva od 10. stoljeća do današnjih dana, raspoređenoga u 1.900 arhivskih fondova i zbirki nastalih djelovanjem središnjih tijela državne uprave i pravosuđa, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih i vojnih ustanova, kao i djelatnošću istaknutih pojedinaca i obitelji te hrvatskoga iseljeništva.

Posebne cjeline čine zbirka fotografija Fototeke HDA u kojoj se nalazi više od milijun fotografija različitih oblika i tehnika, te Mikroteka s više od 7 milijuna snimaka dokumenata iz različitih ustanova iz Hrvatske i svijeta. Hrvatski filmski arhiv čuva nacionalnu filmsku baštinu (255 dugometražnih igranih te 2.350 kratkometražnih filmova od 1904. godine do danas), zbirku stranog filma, i popratno filmsko i audiovizualno gradivo. Knjižnica HDA koja od druge polovice 19.st. sustavno prikuplja arhivističku literaturu, povijesne izvore, službene publikacije i druge relevantne izvore sadrži više od 160.000 svezaka i jedna je od najvrjednijih specijalnih knjižnica u Hrvatskoj.