Facebook
Naziv: Istra film. Studio za film, TV i design (fond)
Signatura: HR-DARI-981
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 92 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 20. stoljeće - 21. stoljeće (Gradivo je nastalo krajem 20. i početkom 21. stoljeća)
Arhivske jedinica: 82 kom
Tehničke jedinica: 7 DVD ; 19 mag. traka ; 56 film. sv.
Odgovornost: Istra film. Studio za film, TV i design (stvaratelj)
Način preuzimanja: Preuzeto 1. i 9. ožujka te 22. listopada 2007., 12. svibnja 2008., 20. travnja 2011. i 6. srpnja 2012. od Bernardina Modrića, direktora i zastupnika poduzeća. DARI - Klasa: 612-06/07-01/02.
Vrste medija: Filmska vrpca ; Video kazeta
Vrste građe: Video snimka ; Film
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Komercijalno korištenje filmova i filmske građe te davanje na korištenje drugim korisnicima nije moguće bez pismenog odobrenja vlasnika. Arhiv ima pravo koristiti filmsku građu isključivo za svoje potrebe i u okviru svojih nekomercijalnih prezentacija. U tim će prigodama DARI istaknuti vlasnika kao izvor filmske građe i navesti njegove autore
Vlasnik a.p.: Istra film. Studio za film, TV i design Rijeka
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Opća napomena: Fond ima status pohrane
Identifikator: HR-DARI/AJ 100542
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: minimalan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica