Facebook
Naziv: Lanena industrija Osijek (fond)
Signatura: HR-DAOS-1594
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Skraćeni nazivi: LIO (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1968
Arhivske jedinica: 6.70 d/m
Tehničke jedinica: 56 knj. ; 45 kut.
Odgovornost: Lanena industrija d.d. Osijek (stvaratelj) (1901.-)
Povijest jedinice: Gradivo fonda preuzimano je u Državni arhiv u Osijeku u više navrata kroz niz godina (1964, 1984, 1997. i 2004.) od raznih imatelja gradiva. Dvije matične knjige, koje pripadaju ovom fondu, pronađene su prilikom obrade fonda Mobilia d.d. Osijek 2005. godine.
Sadržaj jedinice: Fond sadržava od knjiga urudžbene zapisnike, financijsku dokumentaciju, knjige nadnica i dvije matične knjige Vladislavaca do 1956. godine. Od spisa sadržava uglavnom dopise, izvještaje, planove, normativne akte, imovinsko-pravnu dokumentaciju, zapisnike organa upravljanja, financijsku i personalnu dokumentaciju.
Izlučivanju: U dva navrata (2001. i 2005.) izlučena je sva financijska dokumentacija, tužbe, prekršajni predmeti, molbe, komercijalni ugovori, duplikati personalija i dopisa i ostala dokumentacija, kojoj su istekli rokovi čuvanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je odloženo uglavnom kronološki, prema vrsti gradiva, dok je jedan dio gradiva (dosjei radnika) odložen prema abecednom poretku.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Arhivske jedinice: HR-DAOS- 232: Lanena industrija d.d. Osijek
Opća napomena: Ostalo gradivo "Lanene industrije" Osijek nalazi se u prostorijama imatelja "TEKSTIL LIO" d.o.o., za proizvodnju i trgovinu, Kralja Petra Svačića b. b. Osijek. Karice O.D. i platne liste u razdoblju od 1947/1964 u količini od cca 2,3 d/m predane su koncem 2008. godine HZMO Osijek.
Identifikator: HR-DAOS/AJ 10106
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica