Facebook
Naziv: Zanatsko-komunalna komora za kotar Virovitica - Povjereništvo Podravska Slatina (fond)
Signatura: HR-DAVT-125
Imatelj: Državni arhiv u Virovitici
Alternativni nazivi: Zanatska komora za kotar Podravska Slatina (hrvatski)
Zanatska komora za kotar Virovitica-Ispostava Podravska Slatina (hrvatski)
Druge oznake: Stara signatura: HR-DAOS-1629 (Državni arhiv u Osijeku ) , Opći inventar
Razdoblje: 1950 - 1962
Arhivske jedinica: 1.10 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 10 kut.
Odgovornost: Zanatsko-komunalna komora za kotar Virovitica-Povjereništvo Podravska Slatina (stvaratelj) (1956.-1962.)
Povijest jedinice: U Knjizi primljenog arhivskog gradiva DAOS nema upisa o preuzimanju gradiva Zanatsko-komunalne komore za kotar Virovitica - Povjereništvo P. Slatina. Međutim, gradivo je do 2005. godine u ONAG bilo evidentirano kao HR-DAOS-777 Zanatska komora za kotar Virovitica - Povjereništvo Podravska Slatina zajedno s gradivom fonda Obrtni zbor (Udruženje zanatlija) kotara slatinskog koji je upisan u Knjigu primljenog arhivskog gradiva pod rednim brojem 634. Za pretpostaviti je da je gradivo preuzeto u DAOS zajedno s gradivom Obrtnog zbora ili nekog drugog stvaratelja i kasnije iz cjelokupne količine izdvojeno, ali nije evidentirano kao dva zasebna fonda. Nakon što je utvrđeno da se radi o dva zasebna fonda, pristupilo se njihovu razdvajanju te je formiran zaseban fond evidentiran u ONAG kao HR-DAOS-1629 Zanatsko-komunalna komora za kotar Virovitica - Povjereništvo Podravska Slatina, 1950-1962.<
Razgraničenjem fondova nakon osnivanja Državnog arhiva u Virovitici, Državni arhiv u Osijeku je 2010. ovaj fond predao virovitičkom arhivu.
Sadržaj jedinice: Ovaj fond obuhvaća opće spise koji obuhvaćaju knjige i spise, koji su sačuvani skoro u cijelosti za razdoblju djelovanja stvaratelja od 1950. do 1962. godine. Oni obuhvaćaju vrijedne podatke o radu Zanatske komore za kotar P. Slatina dok je bila samostalna i kao Ispostava, odnosno Povjereništvo. Serija zapisnika obuhvaća samo jednu knjigu zapisnika za 1952/53 godinu.
Po završetku arhivističke obrade fond je podijeljen na slijedeće serije: 1. Opći spisi, 2. Zapisnici.
Izlučivanju: Nije bilo izlučivanja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je arhivistički obrađen u Državnom arhvu u Osijeku 2006. i izrađen je sumarni inventar.
Iz razloga što je gradivo fonda Zanatsko-komunalne komore za kotar Virovitica - Povjereništvo Podravska Slatina do 2005. godine bilo evidenitrano zajedno s gradivom Obrtnog zbora (Udruženja zanatlija) kotara slatinskog, bilo je potrebno njegovo razdvajanje. Nakon što je izdvojena količina od cca 1,1 d/m gradiva Zanatsko-komunalne komore kotara Virovitica - Povjereništvo P. Slatina, izvršen je uvid u cijelokupno gradivo i podijela gradiva na serije. Prilikom arhivističke obrade gradiva prvo je izvršena identifikacija knjiga, te je utvrđeno da jedna knjiga pripada NOK-u Slatina, te je predana na odjel uprave nakon 1945. godine. Knjige se uglavnom odnose na urudžbene zapisnike do 1960. godine i jedna knjiga na zapisnike upravnog odbora za 1952/53. Najveću i najznačajniju seriju čine opći spisi, koji su sačuvani gotovo za cijelo razdoblje djelovanja stvaratelja, odnosno do 1962. Opći spisi odloženi su u kutije  prema tekućim brojevima za svaku godinu do 1958. godine, a od 1959. prema sustavu šifri, slijedeći pri tome urudžbene zapisnike.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Virovitici.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAVT-125/SI - 1 Zanatsko-komunalna komora za kotar Virovitica - Povjereništvo Podravska Slatina (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAVT- 126: Zanatsko-komunalna komora za kotar Virovitica
HR-DAVT- 128: Obrtni zbor kotara slatinskog
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DAVT/AJ 10141
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica