Facebook
Naziv: Opći spisi (serija)
Signatura: HR-DAVT-125-1
Imatelj: Državni arhiv u Virovitici
Razdoblje: 1950 - 1962
Arhivske jedinica: 1.10 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj. ; 10 kut.
Sadržaj jedinice: Serija općih spisa obuhvaća urudžbene zapisnike/djelovodnike od 1954. do 1960. godine, s tima da se urdužbeni zapisnik za [1941-1949] 1950. do 1953. godinu nalazi u fondu HR-DAOS-777 Obrtni zbor (Udruženje zanatslija) kotara slatinskog, kojega je Zanatska komora kotara P. Slatina nastavila voditi, nakon što su 1950. godine likvidirani svi obrtni zborovi (udruženja zanatlija).
Nadalje, ova serija obuhvaća opće spise u kontinuitetu za cijelo razdoblje djelovanja stvaratelja, s time što treba napomenuti da su spisi do 1958. godine vođeni prema tekućem brojevima slijedeći urudžbene zapsinike, a od 1959. godine prema sustavu šifara 33, za koji se također vodio urudžbeni zapisnik, ali za kojeg je Komora prethodno morala donjeti Rješenje o ustanovljenju šifara organizacionih jedinica i arhivskih znakova.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Identifikator: HR-DAVT/AJ 36076
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica