Facebook
Naziv: Osnovna škola u Uglješu (fond)
Signatura: HR-DAOS-1826
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1945 - 1961
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 15 knj.
Odgovornost: Narodna četverogodišnja škola Uglješ (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo fonda predano je po službenoj dužnosti dana 11.06.1999. od OŠ Darda. Stvaratelji predanog gradiva su Osnovne škole Darda i Bilje s područnim školama. Među predanim gradivom pronađeno je petnaest knjiga koje pripadaju fondu Narodne četverogodišnje škole Uglješ. Podaci o preuzimanju gradiva upisani su u Knjigu primljene arhivske građe pod brojem 943/99.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća gradivo nastalo djelovanjem Narodne četverogodišnje škole u Uglješu. Sačuvano je petnaest knjiga razrednih imenika i to iz razdoblja 1946-1961 te glavni imenik za razdoblje 1945/1960. Imenici učenika za razdoblje 1960-1971 nalaze se u fondu HR-DAOS-1820/IV.8 Osnovne škole Darda, podfond OŠ «Sara Bertić» Darda, serija područno odjeljenje Uglješ. Zbog nedostatka spisa i drugih knjiga koje bi upućivale na ustroj i organizaciju rada škole, podatci o upravnoj povijesti škole pronađeni su u fondu HR-DAOS-77 NOO Darda te se pomoću njih pokušao rekonstruirati ustroj škole.
Izlučivanju: Prilikom arhivističke obrade fonda nije proveden postupak odabiranja i izlučivanja gradiva.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Dana 14.06.1999. OŠ Darda predala je Državnom arhivu u Osijeku gradivo Osnovne škole Darda i Bilje s područnim školama. Ukupno je predano 335 knjiga koje po provenijenciji pripadaju različitim stvarateljima, odnosno različitim školama. Uslijedio je postupak odvajanja knjiga po fondovskoj pripadnosti te njihova identifikacija. Identifikacijom je pronađeno 15 knjiga koje pripadaju Narodnoj četverogodišnjoj školi u Uglješu, a vremenski period na koji se odnosi je 1945-1961. Knjige se vođene uredno tako da se lako moglo utvrditi na koje se godine odnose. Knjige su popisane i numerirane, te je formirana jedna serija pod nazivom Razredni imenici.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhivu u Osijeku.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAOS-1826/SI - 1 Narodna četverogodišnja škola u Uglješu (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAOS- 1820: Osnovna škola u Dardi
Napomena o dopunskim izvorima: Narodna škola u Uglješu bila je samostalna škola do 1960. kada postaje područno odjeljenje Osnovne škole u Dardi. U fondu HR-DAOS-1820 Osnovna škola u Dardi nalaze se imenici škole za razdoblje 1960-1971.
Identifikator: HR-DAOS/AJ 10257
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica