Facebook
Naziv: Poginuli u NOB-i ili ustaškim logorima 1941. - 1945. (dosje)
Signatura: HR-HDA-511-2-1-8
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Usporedni nazivi: Crvene knjige (hrvatski)
Arhivske jedinica: 1.65 d/m
Tehničke jedinica: 63 knj.
Identifikator: HR-HDA/AJ 106327