Facebook Slike
Naziv: Kotarski odbor AFŽ-a Kastav - dopis Sašenke za štampu (predmet)
Signatura: HR-HDA-1865-1-302
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-17/2094
Razdoblje: 1944 -
Identifikator: HR-HDA/AJ 113055