Facebook Slike
Naziv: Kotarski odbor AFŽ-a Kastav - pozdravni telegram s masovnog sastanka Titu i I. kongresu AFŽ-a Hrvatske (predmet)
Signatura: HR-HDA-1865-1-316
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-17/2108
Razdoblje: 1944 -
Identifikator: HR-HDA/AJ 113069