Facebook
Naziv: Zanatska obućarska radnja "Prvi maj" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1012
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 113 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1961 - 1962
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Zanatska obućarska radnja "Prvi maj" Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je izdvojen 2010. godine iz fonda HR-DARI-996 Obućarsko zanatsko poduzeće "Obuća" Rijeka.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto zajedno s fondom Obućarsko zanatsko poduzeće "Obuća" Rijeka po službenoj dužnosti od stečajnog upravitelja Građevinskog poduzeća "Asfalt" 21.4.1969. (upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 31/1969)
Sadržaj jedinice: Radi se o gradivu kojeg je Obućarsko zanatsko poduzeće "Obuća" Rijeka preuzelo u razmatranje kao temeljne financijske pokazatelje prije pripajanja radnje tom poduzeću. Ono sadrži dvije glavne knjige za 1961. i završni račun za 1962. godinu.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Izrađen je popis po vrsti gradiva i kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 115903
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: minimalan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica