Facebook Slike
Naziv: Kotarski odbor AFŽ-a Vrlika - tablični pregled dvomjesečnog takmičenja (predmet)
Signatura: HR-HDA-1873-6
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Druge oznake: Stara signatura: AFŽ-20/2409
Identifikator: HR-HDA/AJ 116332